181 Презентація За кардіології — Медичний форум — тільки безкоштовна консультація лікаря онлайн від

17.11.2017

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

181 Презентація За кардіології - Медичний форум - тільки безкоштовна консультація лікаря онлайн від

181 Презентація За кардіології - Медичний форум - тільки безкоштовна консультація лікаря онлайн від

181 Презентація За кардіології - Медичний форум - тільки безкоштовна консультація лікаря онлайн від

Презентація — Cardiopatie congenite

Презентація — HFSA 2010 Детальніше керівні принципи по серцевої недостатності + Рекомендації HFSA 2010 Генетична оцінка кардіоміопатії

Презентація — Human Anatomy

Презентація — L-Ascoltazione del Cuore. Toni cardiaci fisiologici e patologici

Презентація — Update on Infective Endocarditis (Ендокардит)

Презентація — Антиаритмічні засоби

Презентація — Антибактеріальна терапія інфекційного ендокардиту

Презентація — Аортальні вади серця

Презентація — Аортальний стеноз. Показання до оперативного лікування. медикаментозна терапія

Презентація — Аритмії — 29 слайдів

Презентація — Аритмії КрасГМУ

Презентація — Аритмії СГМА

Презентація — Аритмії серця і механізм дії антиаритмічних речовин

Презентація — Артеріальна гіпертензія

Презентація — Артеріальна гіпертонія — 24 слайда

Презентація — Атеросклероз — 13 слайдів

Презентація — Атеросклероз — 49 слайдів

Презентація — Атеросклероз — 5 слайдів

Презентація — Атеросклероз у літніх людей

Презентація — Атипові форми інфаркту міокарда

Презентація — Аускультація серця. серцеві шуми

Презентація — Бактеріальний ендокардит. відлуння ознаки

Презентація — Безбольовая ішемія міокарда

Презентація — Хвороби цивілізацій — атеросклероз

Презентація — Вплив шкідливих звичок на серцево-судинну систему

Презентація — Вроджені вади серця

Презентація — Вроджені вади серця. Малі аномалії серця

Презентація — Гемодинамічні порушення при гострому інфаркті міокарда

Презентація — Гіпертонічна хвороба — 60 слайдів

Презентація — Гіпертонічна хвороба — 9 слайдів

Презентація — Гіпертонічний криз, класифікація, патогенез, невідкладна допомога — 62 слайда

Презентація — Гіпертонічний криз

Презентація — Гіпертонічний криз (гіпертензівній криз)

Презентація — Гіпертрофічна кардіміопатія — 121 слайд

Презентація — Дефект міжпередсердної перегородки у дітей

Презентація — Діагностика та лікування вторинних форм артеріальної гіпертензії

Презентація — Діагностичні критерії, диференційна діагностика, тактика ведення і лікування хворих з гострим коронарним синдромом

Презентація — Дилатаційна кардіоміопатія

Презентація — Диференціальна діагностика кардиомегалии

Презентація — Диференціальна діагностика пароксизмальних порушень ритму серця

Презентація — Життя із серцевою недостатністю

Презентація — Захворювання серця. Атеросклероз. Ішемічна хвороба серця

Презентація — імплантується кардиовертер-дефібрилятори

Презентація — Інфаркт міокарда — 13 слайдів

Презентація — Інфаркт міокарда — 31 слайд

Презентація — Інфаркт міокарда — 35 слайдів

Презентація — Інфаркт міокарда — 53 слайда

Презентація — Інфаркт міокарда ІГМА

Презентація — Інфаркт міокарда правого шлуночка — 11 слайдів

Презентація — Інфаркт міокарда правого шлуночка — 17 слайдів

Презентація — Інфаркт міокарда правого шлуночка. Особливості клініки, діагностики

Презентація — Інфекційний ендокардит

Презентація — Історія вивчення серцево-судинної системи

Презентація — Ішемічна хвороба серця — 26 слайдів

Презентація — Ішемічна хвороба серця — 48 слайдів

Презентація — Ішемічна хвороба серця (ІХС) — 17 слайдів

Презентація — Ішемічна хвороба серця. некрози міокарда

Презентація — Як змусити хворих правильно лікуватися — союз кардіологів та клінічних фармакологів

Презентація — Кальцинуюча хвороба клапанів серця

Презентація — Кардіогенний шок — 23 слайда

Презентація — Кардіогенний шок — 65 слайдів

Презентація — Кардіологія 2013-2014

Презентація — кардіореабілітаціі сьогодні

Презентація — Кардіосклероз. Види, причини і морфологічна характеристика

Презентація — Клапанні захворювання серця

Презентація — Клінічна анатомія коронарних артерій при ішемічній хворобі серця

Презентація — Кровотеча — наріжний камінь антитромботичної терапії

Презентація — Лабораторна діагностика інфаркту міокарда

Презентація — Лабораторно-інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Презентація — Легенева гіпертензія в практиці лікаря-терапевта

Презентація — Лікарські взаємодії в кардіологічній практиці

Презентація — Лікувальне харчування при захворюваннях серцево-судинної системи і гіпертонічної хвороби

Презентація — Міжнародний симпозіум Нове в інтервенційний лікуванні ІХС

Презентація — миготлива аритмія

Презентація — миготлива аритмія шлуночків

Презентація — Методи вивчення серцево — судинної системи

Презентація — Механізми порушення діяльності серця

Презентація — міокардити Гусейнов А.А.

Презентація — Мітральні пороки серця

Презентація — Морфофункціональна система провідної системи серця. Порушення ритму серця. Особливості у дітей

Презентація — Порушення серцевого ритму. Невідкладна допомога

Презентація — Порушення ритму серця

Презентація — Порушення серцевого ритму і провідності

Презентація — Недостатність аортальних клапанів

Презентація — Недостатність мітрального клапана

Презентація — Недостатність, стеноз аортального клапана

Презентація — нейроциркуляторна астенія

Презентація — нейроциркуляторна дистонія. Вегето-судинна дистонія

Презентація — Некоронарогенні ураження міокарда

Презентація — Деякі важливі події 2012, що мають відношення до проблеми атеросклерозу, на думку Грацианского Н.А

Презентація — Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі

Презентація — Невідкладні стани при артеріальній гіпертензії

Презентація — Нове в діагностиці і лікуванні тромбоемболії легеневої артерії

Презентація — Нові горизонти в лікуванні ІХС

Презентація — Обмін гомоцистеїну. Гіпергомоцистеїнемія та фактори сприяють її розвитку. Патогенез при гіпергомоцистеїнемії

Презентація — Організація і методика роботи шкіл пацієнтів з ішемічною хворобою серця

Презентація — Ускладнення інфаркту міокарда. розриви серця

Презентація — Основні клінічні синдроми в кардіології

Презентація — Основні, додаткові і допоміжні методи діагностики АГ. Етапи діагностичного пошуку

Презентація — Особливості перебігу та лікування ХСН у літніх

Презентація — Гостра серцева недостатність — 23 слайда

Презентація — Гостра серцева недостатність — 26 слайдів

Презентація — Гостра серцева недостатність — 41 слайд

Презентація — Гостра серцева недостатність. Перша допомога

Презентація — Гостра судинна недостатність

Презентація — Гострий коронарний синдром — 63 слайда

Презентація — Гострий коронарний синдром — 79 слайдів

Презентація — Гострий коронарний синдром — 95 слайдів

Презентація — Гострий коронарний синдром — стандарти лікування

Презентація — Гострий коронарний синдром без підйому ST — нове в лікуванні, оцінка ризику

Презентація — Гострий коронарний синдром і ниркова недостатність

Презентація — Відбір пацієнтів на імплантацію кардіовертерів-дефібриляторів

Презентація — Оцінка ризику при гострих коронарних синдромах без підйому ST і нестабільної стенокардії за шкалою PURSUIT

Презентація — Пароксизмальні шлуночкові тахікардії

Презентація — Пересадка серця. Статистика

Презентація — Періпартальная кардіоміопатія (кардіоміопатія вагітних і жінок післяпологового періоду)

Презентація — Показання до ЕФД. Електрофізіологічне лікування ХСН

Презентація — Пороки розвитку судин

Презентація — Пороки РУДН

Презентація — Пороки серця

Презентація — Пороки серця. мітральні пороки

Презентація — Портальна гіпертензія

Презентація — Правила вимірювання артеріального тиску

Презентація — Передсердні порушення ритму

Презентація — Презентації по кардіології — 8 штук

Презентація — Презентація Тетрада Фалло

Презентація — Профілактика гіпертонічних кризів в амбулаторній практиці

Презентація — Профілактика і лікування фатальних аритмій. Електро імпульсна терапія

Презентація — Профілактика і медикаментозне лікування атеросклеротичних захворювань судин — важливі події після XVIII Конгресу

Презентація — Профілактика інфекційного ендокардиту — сучасні рекомендації

Презентація — Профілактика серцево-судинних захворювань

Презентація — Психічні розлади в практиці кардіолога

Презентація — Шляхи зниження смертності від захворювань системи кровообігу

Презентація — Реєстрація та інтерпретація ЕКГ-ознак екстрасистолії, миготливої ​​аритмії, пароксизмальної тахікардії

Презентація — Регуляція Артеріального Тиску

Презентація — Рекомендації ACC — AHA з лікування ХСН у дорослих

Презентація — Рекомендації з діагностики та лікування гострої серцевої недостатності

Презентація — Рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії

Презентація — Рестриктивна кардіоміопатія

Презентація — Рестриктивна кардіоміопатія — 121 слайд

Презентація — Збір інформації у пацієнта з серцевою патологією

Презентація — Серцева недостатність. аритмії

Презентація — Серцево-судинна недостатність

Презентація — Серцево-судинні ризики

Презентація — Синдром Бругада

Презентація — Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

Презентація — Синдром слабкості синусового вузла — 22 слайда

Презентація — Синдром слабкості синусового вузла — 41 слайд

Презентація — Система кровообігу — анатомо-фізіологічні особливості, основи пропедевтики

Презентація — Випадок розвитку тяжкої серцевої недостатності у молодої жінки з документованої ІХС

Презентація — Сучасні аспекти діагностики та лікування мультифокального атеросклерозу

Презентація — Спонтанне розшарування коронарної артерії — огляд (на англ. Мові)

Презентація — Стеноз гирла аорти

Презентація — Тампонада серця

Презентація — Тампонада серця. Перша допомога. Алгоритми діагностики і лікування

Презентація — Тромболитическая терапія гострого інфаркту міокарда

Презентація — Тромболитическая терапія гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST

Презентація — тромбоемболія легеневої артерії — 23 слайда

Презентація — тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) — 29 слайдів

Презентація — Фармакологія інгібіторів АПФ

Презентація — Фармакотерапія фібриляції передсердь і шлуночкових порушень ритму серця на сучасному етапі

Презентація — фібриляції передсердь і її лікування

Презентація — Хронічна ішемічна хвороба серця

Презентація — Хронічна серцева недостатність — 45 слайдів

Презентація — Хронічна серцева недостатність — 56 слайдів

Презентація — Хронічна серцева недостатність. Діагностика і лікування

Презентація — Хронічне легеневе серце

Презентація — Шуми серця

Презентація — ЕКГ дитячого віку — особливості, методика реєстрації та аналізу. частина 1

Презентація — ЕКГ дитячого віку — особливості, методика реєстрації та аналізу. частина 2

Презентація — ЕКГ діагностика інфаркту міокарда

Презентація — ЕКГ при синдромі Бругада казахською мовою

Презентація — ЕКГ ознаки порушення ритму і провідності

Презентація — Електрокардіостимуляція — 110 слайдів

Презентація — Електрокардіостимуляція — 24 слайда

Джерело: 181 Презентація За кардіології — Медичний форум — тільки безкоштовна консультація лікаря онлайн від

Також ви можете прочитати