Алгоритми сучасної онкології Щепотін

17.11.2017

Алгоритми сучасної онкології Щепотін

Алгоритми сучасної онкології Щепотін

Можливості хірургічного видалення первинного вогнища при Сучасні напрямки лікарської терапії дисемінованого раку молочної залози.

Хворі госпіталізувалися в відділення пухлин грудної порожнини національного інституту раку. Gd image в php! Зв’яжіться з адміністратором вашого сервера або хостингу і з’ясуйте, чому не включена підтримка gd image в php. Оцінку ефективності лікування визначали за критеріями reсist, токсичність оцінювали за шкалою ctc-ncig.

Хіміотерапія при поширеному раку шлунка і гастроезофагального раку. Динаміку зміни розмірів пухлини, збільшених лімфовузлів реєстрували після закінчення хіміотерапії і перед проведенням оперативного лікування. Згідно з нашими даними, проведена терапія не впливала на показники післяопераційних ускладнень або післяопераційної летальності. Зроблено висновки про ефективне дії на первинну пухлину і регіонарні метастази проведеного лікування. У всіх встановлений діагноз рак шлунка з поширенням на стравохід.

Алгоритми сучасної онкології Щепотін

Комбіноване лікування кардіоезофагеального раку кардіоезофагеального рак розцінюється більшістю сучасних онкологів як. (2006) алгоритми сучасної онкології, книга плюс, київ, 304 с. (2002) сучасні підходи до профілактики ,. Алгоритми сучасної онкології Щепотін

Суспільство онкологів хіміотерапевтів в спб — практіческаяПовестка дня алгоритм лікарського лікування раку шлунка за рекомендаціями. Місце сучасної радіохірургії в онкології.

Принципи хірургічного лікування злоякісних пухлин в торакоабдомінальної клініці. Застосування внутрішньоартеріальної передопераційної поліхіміотерапії показало хорошу ефективність об’єктивний клінічний ефект (сума повної і часткової регресії пухлини) зафіксований у 15 пацієнтів (71,4), стабілізація процесу у 7 (28,6). Оцінені результати річної виживаності і медіани тривалості життя.

Алгоритми сучасної онкології Щепотін

При надходженні пацієнти проходили обстеження, що включає в себе загальний і біохімічний аналіз крові, гастроскопію і ЕКГ. Паралельно пацієнти отримували супровідну терапію, яка включала в себе дезінтоксикаційну і кардиотропного терапію. З огляду на те, що кількість пацієнтів у досліджуваній і контрольній групах недостатньо для адекватної статистичної оцінки методу, говорити про переваги запропонованої методики поки рано. Виявлена ​​позитивна тенденція до зростання відсотка радикальних оперативних втручань в досліджуваній групі в порівнянні з контрольною (66,6 і 40,0 відповідно). Так, в основній групі з 21 оперованого хворого 14 (66,6) були радикальними, тоді як в контрольній групі таких пацієнтів було 10 (40,0).

Відновлення після інсульту

Незвичайні симптоми інфаркту міокарда

При копіюванні матеріалів активне посилання на сайт обов’язкове.

Джерело: Алгоритми сучасної онкології Щепотін

Також ви можете прочитати