Амосов Н

17.11.2017

Функція серця у здорових і хворих

13 2,5 14:25 2 30

111 група фізичного стану (1,61-2 км при 12-хвилинному тесті)

Тиждень Тривалість, хв: с Частота подскоков в 1 хв Частота в тиждень Окуляри в тиждень

1 група фізичного стану (менше 1,3 км при 12-хвилинному тесті)

14 10-00 вранці 70-80 2

-МО -00 ввечері 70-80 25,5

15 12: 30 ранку 70-80 2 28,5

+ 12: 30 ввечері 70-80

16 20-00 70-80 5 30

II група фізичного стану (!, 3 — 1,6 км при 12-хвилинному тесті)

7 10:00 70-80 5 15

8 10:00 70-80 5 15

9 10:00 70-80 5 15

10 10: 00 ранку 70-80 2 23,25

+ 1 0 • 00 ввечері 70-80

12:30 70-80 3 25,5

11 10: 00 ранку 70-80 2

+ 10: 00 ввечері 70-80

Вид вправ Відстань, км Час, хв: с Частота в тиждень Окуляри в тиждень

Ходьба 6,5 48: 00-58: 00 4 32

8,0 60: 00-72 30 3 30

Біг 1,5 6: 30- 7: 59 6 30

2,5 12: 00-14: 59 5 30

2,5 9: 45-1 1: 59 4 30

3,0 16: 00-19: 59 4 32

3,0 13: 00-15: 59 3 30

Велоспорт 8,0 15: 00-19: 59 6 30

10,0 18-00-23: 59 5 30

12.5 24: 00-31: 59 4 32

16,0 20: 00-39: 59 3 30

12 12. 30 вранці 70-80 2 28,5

+ 12: 30 ввечері 70-80

13 20-00 70-80 5 30

III група фізичного стану (1,61-2 км при 12-хвилинному тесті)

7 12:30 70-80 5 1 «, 75

10: 00 ранку 70-80 2 25,5

+ 1 0: 00 ввечері 70-80

9 12: 30 ранку 70-80 2 28,5

+ 12-30 ввечері 70-80

10 20: 00 70-80 5 30

Тренувальні програми для осіб IV-V груп фізичного стану-різного віку

Початкове фізичний стан хороше. Для його підтримки можна використовувати одну з наступних програм вправ

Вид вправ Відстань, км Час, хв: с Частота в тиждень Окуляри в тиждень

Ходьба 3,0 24: 00-29: 00 8 32

5,0 36: 00-43 30 5 30

Вид вправ Відстань, м Час, хв: с Частота в тиждень Окуляри • тиждень

Плавання 450 8: 20-12: 59 8 32

550 10: 00-14: 59 6 30

725 13: 20-19: 59 5 32

900 16: 40-24: 59 4 34

Вид вправ Тривалість, хв: с Частота подскоков, в 1 хв Частота в тиждень Окуляри в тиждень

Біг на місці 10: 00 ранку в 70-80 5 30

10: 00 ввечері 70-80

або 15: 00 70-80 7 30

або 15. 00 80-90 5 30

або 20:00 80-90 4 32

Амосов Н. М. Регулювання життєвих функцій і кібернетіка.- К: Наук, думка, 1964.-116 с.

Амосов Н. М. Режим здоров’я — режим обмежень і навантажень // Наука і життя 1972.- № 2.- С. 43-54.

Амосов Н. М., Бендет Я. А. Хірургія вад сердца.- К .: Здоров’я, 1969.- 167 с.

Амосов Н. М., Бендет Я. А. Про кількісній оцінці і градаціях фізичного стану хворих з серцево-судинними захворюваннями // Кардіологія-1975.-№ 9.-С. 19-26.

Амосов Н. М., Бендет Я. А., Верич Н. М. та ін. Функціональні результати протезування клапанів серця // Грудна хірургія.- 1978.- № 5.- С. 3-8.

Амосов Н. М., К.нишов Г. В., Ситар Л. Л. та ін. Протезування клапанів в хірургічному лікуванні набутих вад серця // Кардіологія.- 1981.- № П.-С. 12-17.

Аронов Д. М. Про толерантність хворих коронарною недостатністю до фізичного навантаження // Кардіологія.- 1970.- № 4.- С. 51-54.

Аронов Д. М. Значення інтенсивних тренувань в реабілітації хворих коронарною недостатністю // Клин, медицина.- 1972.- № 8.- С. 137-142.

Аронов Д. М. Коронарна недостатність у моолодих.- М .: Медицина, 1974.- 165 с.

Аронов Д. М., Сидоренко Б.А., Лупанов В. П. та ін. Актуальні питання класифікації функціонального стану хворих на ішемічну хворобу серця // Кардіологія, — 1982.-№ 1.-С. 5-10.

Аршавский І. А. Деякі порівняльно-онтогенетические дані в зв’язку з аналізом причин, що визначають тривалість життя у ссавців // Проблеми долголетія.- М .: Медгиз, 1962.- С. 51-57.

Аршавский І. А. До теорії індивідуального розвитку організму (фізіологічні механізми, що визначають тривалість життя у ссавців) // Провідні проблеми вікової фізіології та біохіміі.- М.: Медицина, 1966.-С. 32-36.

Амосов НАмосов Н

Аулік І. В. Визначення фізичної працездатності в клініці і спорте.-М,: Медицина, 1979.- 192 с.

Бендет Я. А., Бєлінський А. Н., Білоусова А. Т. та ін. Реабілітація в умовах санаторію хворих, оперованих з приводу набутих вад серця // Грудна хірургія.- 1974.-Вип. 6.- 1974.-С. 134-138.

Бендет Я. А., Атаманюк. М. Ю., Верич Н. М. та ін. Питання реабілітації хворих з протезами клапанів серця // Кардіологія.- 1981.- № П.- С. 37-43.

Бураковський В. І., Колесніков С. А. (ред.). Приватна хірургія хвороб серця і сосудов.- М .: Медицина, 1967.- 656 с.

Бутченко Л. А. Електричне прояв серцевої діяльності // Серце і спорт.-М. : Медицина, 1968.-С. 115-121.

Вальтнеріс А. Д. Вікові зміни артеріальної системи в залежності від фізичної активності людей // Кардіологія.- 1971.- № 11.- С. 118-120.

Василенко В. X. Придбані пороки сердца.- К .: Здоров’я, 1972.- 304 с.

Гаджієв С. А., Бербіч В. І., Сазонов К. Н. та ін. Про об’єктивній оцінці реабілітації хворих, оперованих з приводу мітрального пороку методом максимального споживання кисню // Хірургічне лікування вад сердца.-К. : Здоров’я, 1972.-С. 78-79.

1 анкліпі п. 1 ^. \ ^ Сі.;. ЦШ ^. . «» .._ .. __..__ _ 359 С.

Гладкова М. А., Кассирский Г. І., Куликова А. Т. та ін. Про реабілітацію хворих після хірургічного лікування ревматичних і вроджених вад сердца.- В кн .: Хірургічне лікування вад сердца.- К.: Здоров’я, 1972.- С. 71-72.

Граевская Н. Д. Кровообіг і тренованість // Серце і спорт.- М.: Медицина, 1968-С. 65-72.

Грацианский Н. А. Фізіологічні методи оцінки працездатності при захворюваннях серця // Кардіологія.- 1970.- № 5.- С. 156.

Гриненко М. Ф., Саноян Г. Г. Праця, здоров’я, фізична культура.- М.: Фізкультура і спорт, 1974.-288 с.

Дембо А. Г. Перенапруження серця у спортсменів // Серце і спорт.- М .: Медицина, 1968.-С. 427-431.

Дешин Д. Ф., Коваленко В. Н., літунів С. П., Мотилянская Р. Е. Лікарський контроль.-М. Фізкультура і спорт, 1965.-319 с.

Дзяк В. Н., Крижанівська І. І., Алексєєнко 3. К., Мосежний А. Е. Медична реабілітація хворих на серцево-судинними заболеваніямі.- К.: Здоров’я, 1971.- 136 с.

Добровольський В. К. Пошкодження і захворювання при нераціональних заняттях спортом.- М.: Фізкультура і спорт, 1960.- 184 с.

Зайцев А. Е. кардіогемодинамікиу хворих на інфаркт міокарда в процесі реабілітації із застосуванням лікувальної гімнастики /./ Кардіологія.- 1Е72.- № 8.-с. 118.

Картман В. Л., Любина Б. Г., Меркулова Р. А. Гемодинаміка при різних режимах потужності фізичного навантаження // Кардіологія.-1973.- № 12.- С. 83-87.

Кассирский Г. І., Гладкова М. А. Медична реабілітація в кардіохі-рургіі.- М.: Медицина, 1976.- 165 с.

Кассирский Г. І., Куликова А. Т. Про застосування проби з дозованим фізичним навантаженням у хворих після закритої мітральної комиссуротомии // Кардіологія.- 1972.-№ 5.-Т. 50-54.

Косицкий Г. І. Цивілізація і сердце.-М. : Наука, 1977.- 183 с.

Косицкий Г. І. Попередження поразок серцево-судинної системи // Кардіологія.- 1972.- № 2.- С. 5.

Крестовников А. Н. Нариси з фізіології фізичних упражненій.- М.: Фізкультура і спорт, 1951.- 531 с.

Муравйов І. В. Фізична культура і активний відпочинок в різні вікові періоди.- К: Здоров’я, 1973.- 120 с.

Мухарлямов Н. М. Ранні стадії недостатності кровообігу і механізми її компенсаціі.- М: Медицина, 1978.-247 с.

Навратіл М., Кадлец К, Даум С. Патофизиология диханія.-Москва- Прага: Медицина, 1967.-372 с.

Керівництво по кардіології: У 4 т. / Под ред. Е. І. Чазова.- М.: Медицина, 1982.

Чазов Є.І. (ред.). Інфаркт міокарда.-М. : Медицина, 1971.-312 с.

Ривкін І. А. Смертність населення від найважливіших серцево-судинних захворювань і можливі її зміни в найближчі роки // Кардіологія.- 1971 №9-с. 47-53.

Тьомкін І. Б. Вправи в ізометричному режимі при хворобах органів кровообращенія.-М. : Медицина.- 135 с.

Чеботарьов Д.Ф., Фролькіс В. В. Серцево-судинна система і стареніе.- Л.: Медицина, 1967.- 198 с.

Шхвацабая І. К., Аронов Д. М., Зайцев В. П. Реабілітація хворих іше-мічного хворобою сердца.- М.: Медицина, 1978.- 320 с.

Ааггапа Р.-О. ЕхрептепИ 5<ісІез о! рЬузша! ш>гктд сарасНу т геИюп 1о віх апо1 АЕЕ. Міпкздааго1, Сореппадеп, 1952.

АзггапйР.-О., КоааМ К. ТехЬоок о! №апе Рпузю1оеу.- Чи не ^ УТГК: МсСга \ у — НШ Воок Со., 1970.- 669 р.

Джерело: Амосов Н

Також ви можете прочитати