ЕКГ ознаки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

17.11.2017

Інфаркт міокарда бокової стінки лівого шлуночка (ЕКГ)

Якщо ЕКГ у відведеннях V5, V6 має вигляд QS, то це достовірний ознака трансмурального інфаркту міокарда. Однак при трансмуральном інфаркті такої локалізації ЕКГ в цих відведеннях може мати вигляд Qr, де зубець r обумовлений впливом сусідніх непошкоджених ділянок міокарда, вектор порушення яких накладається на зону інфаркту.

Іноді при інфаркті міокарда бокової стінки спостерігаються реципрокні зміни у відведеннях V1, V2, В цих відведеннях в гостру стадію інфаркту визначається зниження сегмента ST, поява високого позитивного зубця Т і збільшення амплітуди зубця R. Остання ознака може зберігатися і в рубцеву стадію захворювання.

Якщо при інфаркті міокарда бокової стінки ознаки інфаркту спостерігаються не тільки в відведеннях V5, V6, але і в відведеннях V7-V9, то це вказує на поширення інфаркту на сусідні базальні відділи задньої стінки лівого шлуночка.

Електрокардіографічні ознаки інфаркту міокарда бокової стінки лівого шлуночка зрідка доводиться диференціювати від змін, що викликаються идиопатическим субаортальнийстенозом, недостатністю клапанів аорти, ідіопатичним міокардитом і деякими видами кардіопатій.

При цих захворюваннях зрідка також можуть спостерігатися порівняно глибокі зубці q у відведеннях V5, V6, причому глибокі зубці qV5, V6 часто поєднуються з високими зубцями R в цих відведеннях. У таких випадках вузькі і глибокі зубці qV5, V6 обумовлені гіпертрофією лівої половини міжшлуночкової перегородки. Зрідка у хворих мітральнимстенозом з вираженою гіпертрофією правого шлуночка і супутнім «Pmitrale» може спостерігатися патологічний зубець Q у відведеннях I і aVL і навіть може реєструватися QS в цих відведеннях. Однак при цьому відсутня патологічний зубець QII, немає ознак інфаркту в грудних відведеннях, є картина різкого відхилення електричної осі серця вправо і вираженої гіпертрофії правого шлуночка.

Інфаркт міокарда бокової стінки зазвичай виникає при ураженні діагональної артерії або заднебокових гілок лівої огинаючої артерії.

«Керівництво по електрокардіографії», В.Н.Орлов

При інфаркті міокарда прийнято розрізняти три зони: зону некрозу, зону пошкодження навколо неї і зону ішемії, розташовану зовні від зони ушкодження. Ішемія, пошкодження і некроз найчастіше обумовлені виникненням інфаркту міокарда, але можуть бути пов’язані і з пораненнями серця. Аналогічні зміни ЕКГ реєструються при пухлинах серця. Схожі зміни ЕКГ зрідка визначаються у хворих з гострими захворюваннями органів черевної порожнини, при міокардитах, гострих порушеннях мозкового кровообігу, коронарографії, порушення електролітного балансу, алергічних реакціях і т.д., проте в основному вони пов’язані з ішемічною хворобою серця. Коронарна недостатність, особливо гостра, призводить до порушення процесів деполяризації і реполяризації, що і викликає зміни ЕКГ [Ганеліна І. Е. і.

ЕКГ ознаки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночкаЕКГ ознаки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

Субендокардіальних ішемія під електродомЗубец Т високий позитивний. а — задня стінка лівого шлуночка; б — передня стінка лівого желудочка.На малюнку представлений фронтальний розріз стінки лівого шлуночка — передня і задня його стінки. Активний електрод A (Anterior) розташований у епікарду передньої стінки. Порушення передньої і задньої стінок лівого шлуночка протікає так само, як і в нормі. Це призводить до реєстрації зубця R електродом А. Сегмент ST, зафіксований цим електродом в той момент, коли обидва шлуночка повністю охоплені збудженням, розташований на ізолінії. При субендокардіальному ішемії процес реполяризації в передній і задній стінках лівого шлуночка, як і в нормі, починається у епікарду і поширюється до ендокардит. Епікардіальние ділянки передньої.

Субепікардіальному ішемія під електродомЗубец Т негативний сімметрічний.В зв’язку з тим що ішемія розташована у епікарду, епікардіальние ділянки міокарда пізніше виходять зі стану збудження, ніж ендокардіальні. Це призводить до того, що реполяризация в передній стінці починається у його ендокарда і поширюється до епікарда. У задній стінці процес реполяризації, як і в нормі, йде від епікарда до ендокарда. Під час реполяризації обидва вектори реполяризації — передньої і задньої стінок — спрямовані від електрода А. До цього електроду звернені негативні заряди, які утворюються при реполяризації передньої і задньої стінок. Тому зубець Т, який реєструється у електрода А, буде негативний. У зв’язку з уповільненою реполяризацією в зоні ішемії негативний зубець Т кілька розширені. Таким.

Трансмуральних ішемія під електродомЗубец Т негативний сімметрічний.В області задньої стінки реполяризация йде, як і в нормі, від епікарда до ендокарда. У зоні ішемії субепікардіально ділянки залишаються в стані деполяризації довше, ніж субендокардіальні відділи. У зв’язку з цим реполяризация в зоні ішемії починається у ендокарда. Таким чином, при трансмуральної ішемії змінюється напрямок хвилі реполяризації і вона йде від ендокарда до епікарда. Під час реполяризації лівого шлуночка до електрода А орієнтовані негативні заряди, які утворюються при відновленні передньої і задньої його стінок. Вектори реполяризації передньої і задньої стінок лівого шлуночка спрямовані від електрода А. В зв’язку з цим зубець Т, який реєструється у цього електрода, буде негативним і кілька розширеним. Розширення.

Субендокардіальних ішемія на протилежній електроду стенкеЗубец Т зниженою амплітуди або згладжений. Зубець R і сегмент ST при цьому не відрізняються від норми. Реполяризації передньої і задньої стінок лівого шлуночка, як і в нормі, йде від епікарда до ендокарда. Епікардіальние ділянки лівого шлуночка заряджаються позитивно, ендокардіальні — негативно. Вектор реполяризації передньої стінки спрямований до електрода А, задньої стінки — в протилежну сторону. Під час реполяризації в передній стінці до електрода А звернені позитивні заряди, тому зубець Т, який реєструється у цього електрода, буде позитивним. У зв’язку з тим що в зоні ішемії реполяризация йде сповільнено, негативні заряди, які утворюються при реполяризації задньої стінки, будуть чинити більший вплив на електрод.

Джерело: ЕКГ ознаки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

Також ви можете прочитати