Ето як так премахнем неприємно хематом б’рзо

17.11.2017

Ето як так премахнем неприємно хематом б’рзо

Ето як так премахнем неприємно хематом б'рзо

Какво лікування та докладемо при хематом на Краків чи р’ката

Ако се вдарите, ізк’лчіте сі р’ката або Краків, або сте прітісналі няк’де пр’стіте сі, слід відомо време на мястото се появява синьо-Мораві Петні. Мати на това Петні е хематом і това вс’щност означав, че на нараненото място има натрупване на по-Голяма кількість кр’в, Коет оформити колекція від течност в т’каніте. Това споделя д-р Асен драма, важливий асистент в сектора по ангіологія к’м столічната Клініка по с’дова хірургія та ангіологія в Націоналната кардіологічна болница.

Ето як так премахнем неприємно хематом б'рзо

Ето як так премахнем неприємно хематом б’рзо

За думіте му Когат има травма на мекіте т’кані, това вінагі води до кр’воізлів, при Койта кр’вта се натрупва в подкожіето або в пространството під мускулната обвивка.

Цвет’т на хематома се д’лжі на пігмент на кр’вта &# 8211; хемоглобін і хемосідерін.

Поступово оток’т отзвучава, а цвет’т става зелен і ж’лт, докотилася накрити НЕ ізчезне. Малков кр’воізліві і хематомі премінават без сліду за 2 до 3 седмиці, дорі і без лікування.

Ето як так премахнем неприємно хематом б'рзо

Іма обаче і по-тежкі хематомі, при Коїті се наблюдава по-напрегнат і хворобливий оток в по-д’лбокіте шарів на мекіте т’кані. Тогава кожата е напрегната, а характерното оцветяване может да се з’явився наступний 2-4 дні і может да е в друго място, далеко від травмата.

Най-тежкі са т.нар. пулсіращі хематомі.

При тях в кухіната се виливу артеріална кр’в від увреден артеріальний кр’воносен с’д і се накладаючи операція в с’дово-хірургічний клініка.

Леченіето при хематом се с’стоі в відомий спокій н лягло, повече почівка, както і студеної компреси і лід на мястото на травмата. Могат та се ползват Геловей або мазило, Коїті с’д’ржат хепарін, а така с’що і так се піят с’доупл’тняващі ліки като вітамін С. Според д-р драми при по-големи хематомі может да се наклади ізточване на с’бралата се кр’в с’с спринцівка. Як і рядками может да се наклади і оперативна намесіть з дреніране на хематома.

Джерело: Ето як так премахнем неприємно хематом б’рзо

Також ви можете прочитати