Федеральний закон від N 94-ФЗ — Про внесення змін і доповнень до Федерального закону — Про федеральний бюджет на 2000 рік

17.11.2017

Федеральний закон від 10 липня 2000 р N 94-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2000 рік"

Федеральний закон від 10 липня 2000 р N 94-ФЗ

"Про внесення змін і доповнень до Федерального закону

"Про федеральний бюджет на 2000 рік"

Прийнятий Державною Думою 23 червня 2000 року

Схвалений Радою Федерації 28 червня 2000 року

Стаття 1. У Законі України від 31 грудня 1999 року N 227-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2000 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 1, ст.10) такі зміни і доповнення:

1. У статті 121 після слів "за переліком кредитів (позик)" слово "зазначених" замінити словом "затверджених".

у частині першій слова "до 9,0 млрд. доларів США" замінити словами "до 6,0 млрд. доларів США";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Встановити верхню межу державного зовнішнього боргу Російської Федерації на 1 січня 2001 року, включаючи реструктурувати заборгованість Російської Федерації перед кредиторами, об’єднаними в Лондонський клуб кредиторів, в сумі до 158,0 млрд. Доларів США, в тому числі заборгованість Уряду Російської Федерації Центральному банку Російської Федерації в сумі до 7,4 млрд. доларів США.".

частину третю викласти в такій редакції:

"Уряду Російської Федерації з 1 січня 2000 року зупинити видачу нових гарантій по зв’язаних іноземними кредитами (позиками) до затвердження Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік відповідно до статті 121 цього Закону. Встановити, що нові гарантії Уряду Російської Федерації по зв’язаних іноземними кредитами (позиками) можуть оформлятися тільки за кредитами (позиками), затвердженим в складі Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік.";

доповнити частинами четвертою, п’ятою та шостою такого змісту:

"Доручити Уряду Російської Федерації до 1 серпня 2000 року розробити заходи щодо забезпечення розстрочки оплати митних платежів за обладнання, закуплене в рахунок іноземних кредитів, залучених під гарантію Уряду Російської Федерації, і поставлене в Російську Федерацію за станом на 30 червня 2000 року.

Запропонувати Уряду Російської Федерації до 15 жовтня 2000 року в цілях підвищення ефективності використання позикових коштів при реалізації Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік передбачити заходи щодо скорочення обсягу залучених коштів в рамках позик, що містять велику частку консультаційних послуг, а також заходи по скороченню витрат на придбання імпортного обладнання, організаційної техніки і витрат на упра тичних проектами на суму не менше:

нефінансові кредити міжнародних фінансових організацій — 200,0 млн. доларів США;

пов’язані кредити урядів іноземних держав, банків і фірм — 250,0 млн. доларів США.

Уряду Російської Федерації надати державні гарантії щодо залучення іноземного кредиту в обсязі 20 млн. Доларів США для реконструкції і будівництва навчальних корпусів Російської економічної академії імені Г.В. Плеханова.".

абзац перший викласти в такій редакції:

"Уряд Російської Федерації має право використовувати у 2000 році пов’язані іноземні кредити (позики), затверджені відповідно до статті 121 цього Закону, тільки за умов:";

абзац четвертий після слів "інвестиційних проектів" доповнити словами ", За винятком завершення використання залученого в 1999 році кредиту США на закупівлю сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів".

5. Статтю 159 доповнити частиною другою такого змісту:

"Затвердити Програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік згідно з додатком 28."

6. Доповнити додатком 28 (додаток до цього Федеральним законом).

Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

президент Російської Федерації

"Про внесення змін

і доповнень до Федерального закону

"Про федеральний бюджет на 2000 рік"

"Про федеральний бюджет на 2000 рік"

державних зовнішніх запозичень Російської Федерації

і надаються Російською Федерацією

державних кредитів на 2000 рік

Державні зовнішні запозичення Російської Федерації

Категорії кредитів (позик)

Джерела залучення незв’язаних (финансо-

Кредити (позики) міжнародних фінансових ор-

Кредити (позики) урядів іноземних

держав, банків і фірм (перелік 3)

Загальний обсяг державних зовнішніх заімст-

Вованом Російської Федерації

до розділу I "Державні зовнішні запозичення

Російської Федерації на 2000 рік"

Джерела залучення незв’язаних (фінансових) кредитів (позик)

Друга позика на структурну перебудову вугілля-

ного сектора (800 млн. доларів США)

турной перебудови економіки (SAL — 3 — 1500

млн. доларів США)

структурної перебудови економіки (SAL — 4 —

1 000 млн. Доларів США)

перебудови системи соціального захисту насе-

ня (SPAL — 800 млн. доларів США)

Позика на підтримку структурних перетворень

(JEXIM COAL — SECAL II — до 800 млн. Доларів

(JBIC SAL — 3 — до 700 млн. Доларів США)

до розділу I "Державні зовнішні запозичення

Російської Федерації на 2000 рік"

Кредити (позики) міжнародних фінансових організацій (МФО)

(Млн. Доларів США)

Примітка: Використання категорії "різні" в графі "одержувачі" обумовлено особливостями порядку витрачання коштів в рамках проектів МБРР та ЄБРР. Даний порядок передбачає по ряду проектів визначення конкретного складу одержувачів кредитів в ході реалізації проекту.

* Реалізація проекту у формі адаптивного позики. Перший етап — 150 млн. Доларів США.

до розділу I "Державні зовнішні запозичення

Російської Федерації на 2000 рік"

Кредити (позики) урядів іноземних держав, банків і фірм

(Млн. Доларів США)

(Послуг), що закуповуються за

рахунок коштів кредиту

Федеральний закон від N 94-ФЗ - Про внесення змін і доповнень до Федерального закону - Про федеральний бюджет на 2000 рікФедеральний закон від N 94-ФЗ - Про внесення змін і доповнень до Федерального закону - Про федеральний бюджет на 2000 рік

* Фінансування кредиту із залучення позикових коштів для ЗАТ "Липчанка" здійснюється при досягненні прийнятних умов угоди за даним кредитом.

до розділу I "державні зовнішні

запозичення Російської Федерації на 2000 рік"

Гарантії від некомерційних ризиків,

видаються в 2000 році під гарантії МБРР та ЄБРР

(Млн. Доларів США)

ництва і запуску спутні-

ном і вугільному секторі

проекту розробки При-

розломно нафтового міс-

ня, запуск і доставка

на орбіту супутника зв’язку

механіки (НВО ПМ)

блоку ДМ-SL на РКК "енер

Закупівля обладнання (в

тому числі з использовани-

ем схеми лізингу), това-

рів (робіт, послуг)

платформи для видобутку неф-

ти на суднобудівних

Вінський, розробка місце-

народжень шельфу Баренцева

Надані Російською Федерацією

державні кредити на 2000 рік

(Млн. Доларів США)

і об’єкта креди-

Граничний розмір державних зовнішніх запозичень Російської Федерації (незв’язаних фінансових кредитів) на 2000 рік зменшується на 3,0 млрд. Доларів США.

Стверджується Програма державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік Встановлюється, що нові гарантії Уряду РФ по зв’язаних іноземними кредитами (позиками) можуть оформлятися тільки за кредитами (позиками), затвердженим в складі Програми.

Закон вступає в силу з дня його офіційного опублікування.

Федеральний закон від 10 липня 2000 р N 94-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2000 рік"

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Текст Федерального закону опублікований в "Российской газете" від 12 липня 2000 р N 134, в "парламентській газеті" від 13 липня 2000 р N 130, в Зборах законодавства Російської Федерації від 17 липня 2000 р N 29, ст. 3003

© ТОВ "НПП "ГАРАНТ-СЕРВІС", 2017. Система ГАРАНТ випускається з 1990 року. компанія "Гарант" і її партнери є учасниками Російської асоціації правової інформації ГАРАНТ.

Джерело: Федеральний закон від N 94-ФЗ — Про внесення змін і доповнень до Федерального закону — Про федеральний бюджет на 2000 рік

Також ви можете прочитати