Федеральний закон від N 94-ФЗ

17.11.2017

Федеральний закон від 10.07.2000 N 94-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального закону "Про федеральний бюджет на 2000 рік"

Про внесення змін і доповнень

В ЗАКОН "Про ФЕДЕРАЛЬНОМУ бюджету на 2000 рік"

23 червня 2000 року

28 червня 2000 року

Стаття 1. У Законі України від 31 грудня 1999 року N 227-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2000 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 1, ст. 10) такі зміни і доповнення:

1. У статті 121 після слів "за переліком кредитів (позик)," слово "зазначених" замінити словом "затверджених".

у частині першій слова "до 9,0 млрд. доларів США" замінити словами "до 6,0 млрд. доларів США";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Встановити верхню межу державного зовнішнього боргу Російської Федерації на 1 січня 2001 року, включаючи реструктурувати заборгованість Російської Федерації перед кредиторами, об’єднаними в Лондонський клуб кредиторів, в сумі до 158,0 млрд. Доларів США, в тому числі заборгованість Уряду Російської Федерації Центральному банку Російської Федерації в сумі до 7,4 млрд. доларів США.".

частину третю викласти в такій редакції:

"Уряду Російської Федерації з 1 січня 2000 року зупинити видачу нових гарантій по зв’язаних іноземними кредитами (позиками) до затвердження Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік відповідно до статті 121 цього Закону. Встановити, що нові гарантії Уряду Російської Федерації по зв’язаних іноземними кредитами (позиками) можуть оформлятися тільки за кредитами (позиками), затвердженим в складі Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік.";

частину четверту виключити;

доповнити частинами четвертою, п’ятою та шостою такого змісту:

"Доручити Уряду Російської Федерації до 1 серпня 2000 року розробити заходи щодо забезпечення розстрочки оплати митних платежів за обладнання, закуплене в рахунок іноземних кредитів, залучених під гарантію Уряду Російської Федерації, і поставлене в Російську Федерацію за станом на 30 червня 2000 року.

Запропонувати Уряду Російської Федерації до 15 жовтня 2000 року в цілях підвищення ефективності використання позикових коштів при реалізації Програми державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік передбачити заходи щодо скорочення обсягу залучених коштів в рамках позик, що містять велику частку консультаційних послуг, а також заходи по скороченню витрат на придбання імпортного обладнання, організаційної техніки і витрат на упра тичних проектами на суму не менше:

нефінансові кредити міжнародних фінансових організацій — 200,0 млн. доларів США;

пов’язані кредити урядів іноземних держав, банків і фірм — 250,0 млн. доларів США.

Уряду Російської Федерації надати державні гарантії щодо залучення іноземного кредиту в обсязі 20 млн. Доларів США для реконструкції і будівництва навчальних корпусів Російської економічної академії імені Г.В. Плеханова.".

абзац перший викласти в такій редакції:

"Уряд Російської Федерації має право використовувати у 2000 році пов’язані іноземні кредити (позики), затверджені відповідно до статті 121 цього Закону, тільки за умов:";

абзац четвертий після слів "інвестиційних проектів" доповнити словами ", За винятком завершення використання залученого в 1999 році кредиту США на закупівлю сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів".

5. Статтю 159 доповнити частиною другою такого змісту:

"Затвердити Програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації та наданих Російською Федерацією державних кредитів на 2000 рік згідно з додатком 28.".

6. Доповнити додатком 28 (додаток до цього Федеральним законом).

Стаття 2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10 липня 2000 року

до Федерального закону

"Про внесення змін та доповнень

в Федеральний закон "Про федеральному

бюджеті на 2000 рік"

до Федерального закону

"Про федеральний бюджет на 2000 рік"

ДЕРЖАВНИХ ЗОВНІШНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

І НАУКИ УКРАЇНИ І ЩО НАДАЮТЬСЯ РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ НА 2000 рік

Державні зовнішні запозичення

Російської Федерації на 2000 рік

до розділу I "державні зовнішні

запозичення Російської Федерації на

2000 рік" програми державних

зовнішніх запозичень Російської Федерації

і надаються Російською Федерацією

державних кредитів на 2000 рік

ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ незв’язаних (ФІНАНСОВИХ)

до розділу I "державні зовнішні

запозичення Російської Федерації на

2000 рік" програми державних

зовнішніх запозичень Російської Федерації

і надаються Російською Федерацією

державних кредитів на 2000 рік

КРЕДИТИ (ПОЗИКИ) МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ

Примітка. Використання категорії "різні" в графі "одержувачі" обумовлено особливостями порядку витрачання коштів в рамках проектів МБРР та ЄБРР. Даний порядок передбачає по ряду проектів визначення конкретного складу одержувачів кредитів в ході реалізації проекту.

до розділу I "державні зовнішні

запозичення Російської Федерації на

2000 рік" програми державних

зовнішніх запозичень Російської Федерації

і надаються Російською Федерацією

державних кредитів на 2000 рік

КРЕДИТИ (ПОЗИКИ) УРЯДІВ ІНОЗЕМНИХ

ДЕРЖАВ, БАНКІВ І ФІРМ

до розділу I "державні зовнішні

запозичення Російської Федерації на

2000 рік" програми державних

зовнішніх запозичень Російської Федерації

і надаються Російською Федерацією

державних кредитів на 2000 рік

Федеральний закон від N 94-ФЗФедеральний закон від N 94-ФЗ

ГАРАНТІЇ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНИХ РИЗИКІВ,

Видавати У 2000 РОЦІ ПІД ГАРАНТІЇ МБРР І ЄБРР

Надані Російською Федерацією

державні кредити на 2000 рік

кодекси РФ

Популярні матеріали

Федеральний закон від 02.10.2007 N 229-ФЗ

Для п’ятиденного робочого тижня

Федеральний закон від 03.07.2016 N 230-ФЗ

Федеральний закон від 03.07.2016 N 226-ФЗ

Постанова Уряду РФ від 23.10.1993 N 1090

Федеральний закон від 26.07.2006 N 135-ФЗ

Федеральний закон від 04.05.2011 N 99-ФЗ

Федеральний закон від 17.01.1992 N 2202-1

Федеральний закон від 08.02.1998 N 14-ФЗ

Федеральний закон від 26.10.2002 N 127-ФЗ

Федеральний закон від 27.07.2006 N 152-ФЗ

Федеральний закон від 05.04.2013 N 44-ФЗ

Федеральний закон від 28.03.1998 N 53-ФЗ

Федеральний закон від 02.12.1990 N 395-1

Федеральний закон від 29.12.2012 N 275-ФЗ

Федеральний закон від 07.02.2011 N 3-ФЗ

Укази і розпорядження Президента Російської Федерації

"Про затвердження складу Комісії при Президентові Російської Федерації з державних нагород"

"Про затвердження Переліку стратегічних підприємств і стратегічних акціонерних товариств"

"Питання Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих"

Постанови і розпорядження Уряду Російської Федерації

"Про затвердження прогнозного плану приватизації федерального майна і основних напрямків приватизації федерального майна на 2017 — 2019 роки"

"Про Перелік конкретних замовників, чиї проекти планів закупівлі товарів, робіт, послуг, проекти змін, що вносяться до такі плани, до їх затвердження підлягають проведеної акціонерним товариством "Федеральна корпорація з розвитку малого та середнього підприємництва" оцінки відповідності вимогам законодавства Російської Федерації, що передбачають участь суб’єктів малого і середнього підприємництва в закупівлі"

"Про затвердження плану заходів ("дорожньої карти") "Підвищення доступності енергетичної інфраструктури""

Нормативні акти міністерств і відомств Російської Федерації

"Повідомлення про середні за минулий податковий період цінах на відповідні види вуглеводневої сировини, видобуті на новому морському родовищі вуглеводневої сировини на період з 1 по 31 жовтня 2017 р"

"Про індексацію ставок тарифів, зборів і плати на роботи (послуги), що виконуються ВАТ "Російські залізні дороги", АТ "Федеральна пасажирська компанія", АТ "пасажирська компанія "Сахалін", АТ "АК "Залізниці Якутії", Затверджених наказом ФСТ Росії від 27 липня 2010 року N 156-т / 1, і встановлення диференційованих за календарними періодами року індексів до рівня тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом загального користування у внутрішньодержавному сполученні в складі далеких

КОДИФІКАЦІЯ РФ © 2015-2016. Всі права захищені.

Джерело: Федеральний закон від N 94-ФЗ

Також ви можете прочитати