Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

17.11.2017

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

В останні роки поряд з широко вживаними і давно відомими методами дослідження, такими, як електро-, фоно-, апекскардіографія, в клінічну практику внeдpілісь нові: ортогональна електро-, вектор-, ехокардіографія, реографія і ін., використання яких значно полегшує діагностику різних поразок і оцінку функціонального стану серця і судинної системи людини.

Функціональні методи дослідження вимагають від лікаря не тільки спеціального клінічного мислення, а й відповідних знань в області фізіології, фізики, вимірювальної техніки, електроніки, математики та ін.

Маючи в своєму розпорядженні великим досвідом науково-практичної роботи в області діагностики захворювань серцево-судинної системи з застосуванням інструментальних методів дослідження, авторський колектив цього довідника зробив спробу узагальнити і систематизувати накопичений величезний матеріал. Представлені відомості дозволяють лікарю правильно визначити адекватність обсягу і змісту методів, використовуваних при вивченні хворого.

Пропоновані функціональні проби уможливлять розпізнавання латентної недостатності серцево-судинної системи людини.

Довідник розділений на три частини. У першій частині представлені методи дослідження електричної активності міокарда, в другій — механічної діяльності серця, в третій — методи дослідження судинної системи, тиску крові, обсягу кровообігу, часу кровотоку і фізичної працездатності.

Наведені таблиці нормативів різних показників і великий ілюстративний матеріал суттєво доповнюють зміст книги.

Автори сподіваються, що довідник буде корисним фахівцям з функціональної діагностики, кардіологів, лікарям МСЕК, а також науковцям, які займаються питаннями діагностики серцево-судинних захворювань.

Г. С. Виноградова, професор, керівник відділення функціональної діагностики Моніка ім. В. М. Володимирського

«Інструментальні методи дослідження

Укладач Е.Урібе-Ечеваррія Мартінес

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Оцінка фізичної працездатності може здійснюватися шляхом порівняння виявленої в процесі проведення проби величини зі значеннями, а також шляхом аналізу індивідуальної динаміки рівня фізичної працездатності на різних етапах обстеження. Чим більше величина PWC170 (або PWC), тим більшу м’язову роботу може виконувати людина при оптимальному функціонуванні системи кровообігу. Отже, чим більше PWC170 (або PWC), тим вище фізична&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Для нівелювання індивідуальних відмінностей у фізичному розвитку величини PWC170 і PWC розраховують на 1 кг маси тіла. При такому підході до оцінки фізичної працездатності є можливість порівнювати її рівень не тільки в осіб різного віку, але і з різною масою тіла. Оцінка фізичної працездатності осіб різного віку і статі (за даними проби PWC170 і PWC)&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Формула Добельна для визначення максимального споживання кисню (МПК): де: N — потужність навантаження (кгм / хв); f — частота пульсу при цьому навантаженні (уд / хв); А — вік (в роках); е — основа натурального логарифма. При цьому способі навантаження задають на велоергометрі, а частоту серцебиття визначають на 6-й хвилині після початку роботи. Для МПК досить визначити лише √N / (f&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Спосіб Астранда заснований на наявності лінійної залежності між частотою серцевих скорочень і споживанням кисню. Використовуючи спеціальну номограмму, величину максимального споживання кисню визначають за частотою серцевих скорочень при субмаксимальної навантаженні. Номограма Астранда Номограмма Астранда для непрямого визначення максимального споживання кисню (МПК). При розрахунку МПК по номограмі необхідно провести лінію між точкою, що відбиває частоту пульсу при виконанні&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Наприклад, якщо при обстеженні жінки з масою тіла 61,5 кг, яка виконала підйоми на сходинку, частота пульсу під час навантаження дорівнювала 156 уд / хв, МПК, розраховане по номограмі, становить 2,4 л / хв. Якщо у чоловіка при виконанні велоергометріческой навантаження потужністю 1200 кгм / хв частота пульсу досягла 166 уд / хв, величина МПК, визначена за номограмі, становить 3,6 л / хв. Значення 1,29 *&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Грунтуючись на високу кореляцію між фізичною працездатністю (визначеної за пробі PWC170 або PWC) і МПК, для передбачення максимального споживання кисню у практично здорових осіб різного віку і статі може бути використана формула (В. Л. Карпман, 3. Б. Білоцерківський, Б. Г. Любина): де: МПК виражається в мл / хв, PWC170 (або PWC) — в кгм / хв. Поправочний коефіцієнт (К)&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Проба PWC — визначення фізичної працездатності з урахуванням віку обстежуваних. При визначенні фізичної працездатності у осіб старшого віку і хворих з вираженою серцевою патологією на основі принципів тесту PWC170 пропонують використовувати пульс, однаково не 170, а уд / хв. Однак більш перспективним представляється використання не єдиного фіксованого пульсу, а з урахуванням мінливого з віком значення пульсу. цим&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Методика проведення проби PWC, послідовність дій, критерії припинення навантаження і протипоказання до її використання в основному аналогічні тим, яких дотримуються при визначенні величини PWCQ. При обстеженні осіб старше 30 років, крім вивчення медичного анамнезу, обов’язкового запису ЕКГ і вимірювання артеріального тиску безпосередньо перед проведенням проби в умовах спокою, проводяться регулярні ЕКГ-спостереження з рептстраціей кривої і&# 8230;

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Шукану величину фізичної працездатності можна визначити за формулою: де: PWC — фізична працездатність при змінюється з віком частоті серцевих скорочень; N1 і N2 — відповідно потужності першого і другого навантажень; f1 і f2 — частота серцевих скорочень в кінці першої та другої навантажень; F — частота серцевих скорочень, що становить приблизно 87% від максимального вікового пульсу&# 8230 ;.

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Загальна фізична працездатність — здатність людини до виконання досить інтенсивної зовнішньої механічної роботи тривалий час без зниження її ефективності. Загальна фізична працездатність — інтегральний показник, який визначається сукупністю властивостей організму і в першу чергу продуктивністю апарату кровообігу і дихання, об’ємом і складом циркулюючої крові, можливостями цих систем організму забезпечувати працюють органи і тканини киснем. за інших&# 8230;

Ця інформація для ознайомлення, за лікуванням зверніться до лікаря.

Джерело: Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

Також ви можете прочитати