Ішемічна хвороба серця 16

17.11.2017

Раптова смерть хворих при ішемії

Ішемічна хвороба серця. Раптова смерть при ішемічній хворобі серця.

За даними Московського регістра інфаркту міокарда, у віці 20-64 років майже у 90% померлих раптово була констатована ішемічна хвороба серця. Життя хворих на ІХС закінчується раптово в 50-60% випадків, за іншими даними до 80%) осіб, у яких наступила ВСС, до цього мали ті чи інші прояви ІХС. У молодих ВСС може мати коронарогенних генез внаслідок різкого спазму коронарних артерій навіть при відсутності коронарного атеросклерозу. При вивченні 200 випадків ВСС в 83,2% випадків знайдені важкі стенози коронарних артерій з звуженням просвіту не менше 75%, але без ознак ІМ. В інших спостереженнях у 36%> був знайдений виражений атеросклероз коронарних артерій. У 23% виявлено аномалія провідної системи серця.

Ці дані дозволяють зробити висновок, що ненасильницька серцева раптова смерть найчастіше пов’язана з ІХС. У переважній більшості випадків — це гостра коронарна недостатність, яка призвела до фібриляції шлуночків або до зупинки серця через «арешту» синусового вузла, або атріовентрикулярної блокади.

Тому перед клініцистами стоїть важливе завдання ранньої діагностики ІХС та, перш за все, у хворих на стенокардію.

Ішемічна хвороба серця клінічно проявляється гострим коронарним синдромом в 60% про випадків, в 24% о — стабільною стенокардією і в 16% випадків — ВСС.

Залежно від патогенетичного механізму виділено кілька типів стенокардії: Стенокардія доставки, стенокардія споживання, непостійно-порогова стенокардія.

стенокардія доставки (Постачання) — виникає внаслідок порушення функціонування регуляторних механізмів, що призводить до появи епізодів ішемії через минущого зменшення доставки кисню, що є наслідком коронарної ва-зоконстрікціі. При фіксованому порозі стенокардії, викликаної підвищеною потребою міокарда в кисні з декількома вазоконстрикторні компонентами, рівень фізичної активності, необхідної для розвитку стенокардії, є відносно постійним. Ці пацієнти можуть чітко визначити ступінь фізичного навантаження, при якій у них розвинеться напад.

стенокардія споживання — обумовлена ​​невідповідністю між надходженням крові і підвищеною потребою міокарда в енергетичних субстратах і кисні на тлі фіксованою обмеженою доставки кисню. Підвищення потреби відбувається за рахунок вивільнення адреналіну адренергічними нервовими закінченнями в результаті фізіологічного відповіді на напруження або стрес. Поспішність, вплив емоцій, хвилювання, психічний і розумовий стрес, гнів на тлі наявного звуження коронарних артерій, можуть шляхом різних складних механізмів приводити до приступу стенокардії. Збільшення потреби в кисні у пацієнтів з обструктивними змінами коронарних артерій виникає після їжі, при підвищенні метаболічних потреб внаслідок гарячкового стану, тиреотоксикозу, гіпоглікемії, тахікардії будь-якого генезу. У цих хворих ішемічним епізодами передує значне збільшення частоти серцевих скорочень. Імовірність ішемії пропорційна величині і тривалості частоти серцевих скорочень.

«Мінливо-порогова стенокардія»- у більшості хворих є звуження коронарних артерій, але важливу роль у розвитку ішемії грає обструкція, що викликається вазоконстрикцией. У цих пацієнтів є «хороші дні» (здатні виконувати значне навантаження) і «погані дні», коли мінімальне навантаження призводить до клінічних та ЕКГ проявів. У них відзначається варіабельність стенокардії, яка частіше буває вранці. Погіршення толерантності до фізичного навантаження після їжі — результат швидкого наростання потреби міокарда в кисні.

На практиці частіше зустрічається «змішана стенокардія», Яка займає проміжне місце між стенокардією з певним порогом і не постійно-порогової стенокардією і поєднує елементи« стенокардії потреби »і« стенокардії доставки ».

Ішемічна хвороба серця 16

Безбольова ішемія.

Існує група пацієнтів, у яких напади ішемії супроводжуються невеликим дискомфортом за грудиною, а переважна більшість епізодів ішемії виявляється на ЕКГ. У більш рідкісних випадках у пацієнтів з наявністю атеросклеротичних пошкоджень коронарних судин ніколи не виникає почуття болю, навіть при розвитку інфаркту міокарда, тільки зміни на ЕКГ. В одному з досліджень наводяться дані про розвиток безболевого Q-інфаркту навіть у чверті спостерігалися хворих з таким інфарктом.

При безбольової ішемії передбачається дефект «системи оповіщення»:

— це може бути результатом комбінації підвищення порога чутливості до больових стимулів і коронарної мікроваскулярного дисфункції;

— ще одне припущення про розвиток безбольової ішемії -велика концентрація ендогенних опіатів (ендорфінів), які підвищують больовий поріг;

— у хворих на цукровий діабет є залежність безбольової ішемії і вегетативної нейропатії.

при прихованих формах ураження серця, незважаючи на відсутність порушень серцевого ритму, в міокарді розвиваються виражені порушення метаболізму і ультраструктури. Ці зовні не-які проявляються процеси можуть бути небезпечні для життя, оскільки і самі по собі, а тим більше при появі будь-яких додаткових чинників, про які ми вже говорили, можуть зумовити виникнення різних серцевих аритмій аж до фібриляції шлуночків і настання ВСС. До таких додаткових факторів, що викликають електричну нестабільність серця, найчастіше відносяться:

— поява ішемічної зони на тлі рубцевих змін міокарда,

— підвищення активності симпатоадреналової системи,

— збільшення концентрації іонів вільного натрію і зниження концентрації іонів вільного калію в міоцитах.

Епізодами безсимптомної ішемії надається серйозне прогностичне значення: якщо в умовах проби з фізичним навантаженням у хворого без клінічних проявів ІХС на ЕКГ виявляються ті чи інші патологічні зміни, то протягом найближчих 5 років у 85% таких осіб з’являються або синдром стенокардії, або настає ВС.

У більшості випадків ВСС (При відсутності даних за будь-яке інше попереднє захворювання) може розглядатися як летальний результат приховано протікала ІХС. Це означає, що тільки цілеспрямоване розпізнавання приховано протікає ІХС і в проведенні адекватних заходів з профілактичного обстеження чоловіків у віці від 40 років і старше може допомогти у своєчасному попередженні фатальних наслідків.

Якщо у таких хворих провести холтерівське моніторування або пробу з фізичним навантаженням і реєстрацією ЕКГ, то в переважній більшості випадків у них можна виявити «німу» ішемію міокарда.

У пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які перенесли інфаркт міокарда, шлуночковіекстрасистоли розглядаються як потенційно злоякісні шлуночкові аритмії. Якщо ризик раптової смерті у такого хворого приять за одиницю, то наявність у нього лише 10 одиночних шлуночкових екстрасистол за годину як незалежний фактор підвищує цей ризик в 4 рази. Якщо при цьому фракція викиду лівого шлуночка (інший незалежний фактор) менше 40%, то ризик зростає в 16 разів.

Зміст теми "Невідкладна допомога в терапії.":

Користувачі цікавляться:

Будемо раді вашим питань і відгуками:

Матеріали для розміщення та побажання просимо надсилати на адресу otzivi_i_zamechania@meduniver.com

Надсилаючи матеріал для розміщення ви погоджуєтеся з тим, що всі права на нього належать вам

При цитуванні будь-якої інформації зворотнє посилання на MedUniver.com — обов’язкова

Для отримання координат авторів статей прохання звертатися до адміністрації сайту

Вся надана інформація підлягає обов’язковій консультації лікарем

Адміністрація зберігає за собою право видаляти будь-яку надану користувачем інформацію

Джерело: Ішемічна хвороба серця

Також ви можете прочитати