Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

17.11.2017

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Метою монографії є ​​висвітлення сучасного стану проблеми і досвіду авторів з діагностики та хірургічного лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії.

До дискогенна попереково-крижовий радікуломіелоішемії в даний час відносять розлади кровообігу, що виникають в спинному мозку і корінці кінського хвоста на тлі остеохондрозу (частіше гриж міжхребцевих дисків), коли, поряд з впливом на відповідний поперековий або крижовий корінець, виникають порушення циркуляції в басейні значущих призводять артерій або відвідних вен.

Сучасне погляд на патогенез і клінічну картину дискогенних радікуломіелоішемії має три основних джерела:

  1. уявлення про анатомію артерій і вен спинного мозку, які не є сегментарними і симетричними;
  2. розвиток невропатологами вчення про мієлопатія з описом різних варіантів ішемічних уражень спинного мозку і, зокрема, в зв’язку з остеохондрозом хребта;
  3. накопичений нейрохірургами величезний досвід хірургічного лікування різних дискогенних поразок спинного мозку і його корінців. Це дозволило спільно з невропатологами проаналізувати як «типові», так і «атипові» клінічні форми захворювань.

Монографія побудована таким чином, щоб читач отримав уявлення про варіанти анатомії артерій і вен спинного мозку. Далі будуть розглянуті «типові», найбільш часто зустрічаються форми дискогенних радикулітів при грижах поперекових міжхребцевих дисків.

Потім послідовно викладаються симптоми і варіанти артеріальних і венозних радікуломіелоішемії, показання до хірургічного лікування та наслідки в залежності від термінів оперативного лікування.

В основу монографій покладено аналіз спостережень авторів в неврологічних і нейрохірургічному відділеннях дорожньої лікарні ім. Ф. Е. Дзержинського (Ленінград) і в Ленінградському науково-дослідному нейрохірургічному інституті ім. проф. А. Л. Полєнова. Нейрохірургічне відділення лікарні ім. Дзержинського з 1964 р надає спеціалізовану допомогу хворим з радікуломіелоішемії, які проживають в Ленінграді.

Всього в зазначених стаціонарах з 1964 по 1982 р пройшло лікування понад 30 тисяч хворих з різними клінічними проявами поперекового остеохондрозу.

З цього числа було піддано хірургічного лікування 1920 хворих, в тому числі понад 300 з артеріальними і понад 100 з венозними попереково-крижовий радікуломіелопатія.

Освітлювана проблема представляється нам досить актуальною, так як серед усіх лікувалися в нейрохірургічних стаціонарах країни в 1982 р 7% склали хворі з дискогенних поперекових радикулітами.

«Клініка і хірургічне лікування дискогенних

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Adamkiewicz A. Die Blutgefasse des menschlichen Ruckenmarks. I Teil. Die Gefasse der Ruckenmarkssubstanz. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. — Mathematisch-Naturwissen- schaftliche Klasse, Wien, 1882, Bd. 84, N IV, S. 469 — 502. Armstrong J. R. Herniation of the nucleus pulposus. — Lancet, 1952, v. 252, N 6700. p. 264 — 265. Armstrong J. R&# 8230 ;.

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Falconer M. A., MsGeorge М., Begg A. Surgery of lumbar intervertebral disc protruzion: A study of principles and results based upon one hundred conservative cases submitted to operation. — Brit. J. Surg., 1938, v. 35, p. 225 — 229. Finneson В. E.Low Back Pain. — Philadelphia, 1973. Fernet C. De la sciatiqie et de sa&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Kadyi H. Uber die Blutgefasse des menschlichen Ruckenmarks. — Lemberg, 1889. Klug N. Hernation of intervertebral disc cauda compression syndrome in childhood. — J. neurol., 1979, Sept., v. 221, № 3, p. 209 — 211. Laasonen E., Poranen A. Medullare emergency. — Zbl. Neurochir. 1978, Bd. 40, S. 245 — 252. Lange M. Lehrbuch der&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Андреєва О. І. До питання про паралитическом ішіасі при остеохондрозі хребта. — В кн .: Питання патології нервової системи. Кишинів, 1966, т. 5, с. 418 — 419. Андрєєва Е. І., Мочалов В. Н. До питання про паралитическом ішіасі. — В кн .: Питання судинної патології головного і спинного мозку. Кишинів, 1971, с. 194 — 196. Антонов І&# 8230 ;.

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Галеева Л. С. Порушення венозного кровообігу при компресійних пошкодженнях спинного мозку. — В кн .: Матеріали Всеросс. науково-практичної конф. нейрохірургів. Краснодар, 1979, с. 146 — 147. Герман Д. Г. До клініки і лікування динамічного розлади спинального кровообігу. — Журн. Невропатол. і психіатр., 1966, вип. 9, с. 1309 — 1314. Герман Д. Г. До питання про ішемічному&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Ланцман Ю. В., Трухачов Г. А., Халаман Г. Г. Веноспонділографія. — Томськ, 1978. Лесницкая В. Л., Ярова І. М. Венозна система людини і спинного мозку в нормі та патології. — М., 1970. Львівський А. М., Панюшкін А. І., Скоромец А. А. та ін. Механізми спінальних неврологічних розладів дискогенного походження і особливості відновлення функцій. — В&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Раймісто Я. М. Спинальний ішіас. — Тер. огляд, 1913, кн. 23, с. 720 — 724. Ромаданов А. П., Бротман М. К. Нейрохірургічна допомога в УРСР. — Київ, 1981 Рохлін Д. Г. Сучасний стан питання про остеохондропатій. — Укр. рентгенол. і радіол., 1952, № 1, с. 39 — 40. Савельєв А. А., Осна А. І., Шульгіна&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Заслуговує на увагу і наступне наблюденіе.Больной Е., 44 років, інженер. Болі в поперековій області вперше з’явилися в 1958 р У наступні 12 років відзначав рідкісні загострення. 30.06.71 р в момент підняття тяжкості раптово відчув сильний біль в попереку, «підкосилися» ноги, і хворий впав, з’явилося оніміння в промежині, сідницях і задньої поверхні ніг. Розвинулися гостра затримка сечі,&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Зіставлення характеру розвитку інсульту з розташуванням артерії показують, що при задньому розташуванні радікуломедуллярной артерії ішемічний спинальний інсульт розвивається найчастіше порівняно повільно і, навпаки, при передньому її розташуванні (дивіться малюнок нижче) інсульт розвивається гостро або апоплектиформно. Схеми варіантів розташування корешковой артерії до корінця а — дорсальне; б — внутрікорешковое; в — вентральне. Такий розвиток спінальних&# 8230;

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

При оцінці результатів необхідно враховувати вихідний неврологічний і ортопедичний статус, інтенсивність больового синдрому, термін непрацездатності та працездатність хворого. Мабуть, не мають практичного значення неврологічні розлади у вигляді асиметрії рефлексів, зниження на 1 — 2 бали м’язової сили, обмежені і негрубі розлади чутливості, рідкісні болі в попереку, що не порушують працездатності, не повинні розглядатися в якості негативної&# 8230;

Ця інформація для ознайомлення, за лікуванням зверніться до лікаря.

Джерело: Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Також ви можете прочитати