Клініка спінальної нейрохірургії, Клініка спінальної нейрохірургії, Інститут нейрохірургії

17.11.2017

1. Арутюнов О.І., Бротман М.К. Клініка і лікування випадіння міжхребцевих дисків поперекового відділу як хірургічна проблема. Повідомлення 2 // Новий хірургічний архів. — 1960. — № 4. — С. 3-17.

2. Бєлов В.Г., Курочкін І.Г. Множинні грижі поперекових дисків // Сучасні мінімальноінвазівние технології (нейрохірургія, вертебрологія, неврологія, нейрофізіологія): VI Міжнар. симпозіум (19-21 травня 2001 року, Санкт-Петербург): Матеріали симпозіуму. — СПб., 2001. — С. 293-294.

3. Бротман М.К. Неврологічні прояви поперекового остеохондрозу. — К .: Здоров’я, 1975. — 168 с.

4. Веселовський В.П. Практична вертебрологія і мануальна терапія. — Рига, 1991. — 334 с.

5. Гусєв Є.І., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврологія і нейрохірургія. — М .: Медицина, 2000. — 656 с.

6. Дзяк Л.А., Зорін Н.А., Кирпа Ю.І., Зоріна Т.В. Хірургічна тактика при багаторівневих зміщених поперекових міжхребцевих дисків // Сучасні мінімально-інвазивні технології (нейрохірургія, вертебрологія, неврологія, нейрофізіологія): VI Міжнар. симпозіум (19-21 травня 2001 року, Санкт-Петербург): Матеріали симпозіуму. — СПб., 2001. — С. 138-139.

7. Зозуля Ю.А., Ромоданов С.А., Розуменко В.Д. Лазерна нейрохірургія. — К .: Здоров’я, 1992. — 167 с.

8. Зозуля Ю.А., Куликов В.Д. Диференційовані мініінвазивні нейрохіргіческіе втручання при множинних грижах дисків попереково-крижового відділу хребта // Укр. нейрохірург. журн. — 2001. — № 2. — С. 26-27.

9. Індивідуальний вибір сумарної дози енергії при пункційної лазерної нуклеотомія / Педаченко Є.Г., Сурду М.М., Хижняк М.В., Танасейчук А.Ф., Куликов В.Д. // Врачеб. справа. — 2000. — № 6. — С. 77-80.

10. Ішмухамедов С.Н., Сабуренко Ю.Ф., Коробко С.А., Янгуразова Д.Р. Діагностика і нейрохірургічна тактика при многоочаговое ураження міжхребцевих дисків // Журн. теоретич. і клин. медицини. — 2000. — № 3. Актуальні пробл. нейрохірургії: Матеріали респ. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Ташкент, 3 жовтня. 2000 р.) — С. 119-122.

11. Кариев М.Х., Норов А.У., Ішмухамедов С.Н., Югай І.А. Особливості клінічного течеенія гриж міжхребцевих дисків при дегенеративних поперековому стенозі // Журн. Зап. нейрохірургії ім. М.М. Бурденко. — 2001. — № 3. — С. 14-15.

12. Коновалов А.Н., Корнієнко В.М., Пронін І.М. Магнітно-резонансна томографія в нейрохірургії. — М .: Відар., 1997. — 472 с.

13. Крючков В.В., Акшулаков С.К., Муханов Т.К., Абікулов К.А. Нейрохірургічне лікування «багаторівневих» гриж поперекових міжхребцевих дисків // Бюл. УАН. — 1998. — № 6. — С. 174-175.

14. Лисачев А.Г., Леїн А.П., Ларін А.І. Комп’ютерна томографія в діагностиці гриж міжхребцевих дисків // Журн. Зап. нейрохірургії ім. М.М. Бурденко. — 1993. — № 3. — С. 12-15.

15. Неврологічні синдроми остеохондрозу / Лиманський Ю.П., Мачерет Є.Л., Ващенко Е.А., Чеботарьова Л.Л., Самосюк І.З. — К .: Здоров’я, 1988. — 160 с.

16. Осна А.І. Дискографія (діагностика хребетних болів і радикулітів). — Кемерово: Кн. Вид-во., 1969. — 96 с.

17. Остеохондроз хребта. (Пункційна лікування): Зб. науч. тр. / Под ред. А.І. Осна. — Л., 1975. — 107 с.

18. Осна А.І. Переодізація остеохондрозу хребта: Метод. рекомендації для лікарів-курсантів. — Новокузнецьк, 1984. — 17 с.

19. Осна А.І. Хірургічне лікування поперекових остеохондрозів. — М .: Медицина, 1965. — 192 с.

20. Осна А.І., Кельмаков В.П. Остеохондроз хребта як многосегментарное захворювання // Журн. Зап. нейрохірургії ім. М.М. Бурденко. — 1983. — № 1. — С. 43-47.

21. Пат. на Винахід «11» 35786А (51) 6А61В17 / 00. Способ хірургічного лікування дискогенних радікулітів: Пат. України № 35786А, МПК А611700 / Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Макеєва Т.І., Крамаренко В.А., Танасійчук О.Ф. — Опубл. 16.04.2001; Бюл. № 3-5 с.

22. Певзнер К.Б., Гельденбейн М.С., Васильєв С.А. Мікродискектомія в лікуванні дискогенного радикуліту // Нейрохірургія. — 1999. — № 3. — С. 59-64.

23. Педаченко Є.Г., Косінов А.Є., Хижняк М.В., Танасейчук А.Ф. Хірургічне лікування при дискогенних попереково-крижових радикулітах — вибір методу, результати і перспективи // Укр. журн. малоінвазівної та ендоскопічної хірургії. — 1997. — № 1. — С.86-88.

24. Педаченко Є.Г., Кущаєв С.В. Ендоскопічна спінальна нейрохірургія. — К .: А.Л.Д., Ріманом, 2000. — 216 с.

25. Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Танасейчук А.Ф. Пункційна лазерна дискектомія при дискогенних попереково-крижових радикулітах // Лікар. праворуч. — 1998. — № 1. — С. 143-145.

26. Перкутанная лазерна дискектомія при зсувах поперекових міжхребцевих дисків / Зорін Н.А., Кирпа Ю.І., Зоріна Т.В., Іщін Д.Б., Махнирь А.М. — Укр. журн. малоінвазівної та ендоскопічної хірургії. — 1999. — № 3. — С. 31.

27. Поліщук М.Є., Слинько Є.І., Косінов А.Є., Пастушин А.І., Цимбал М.Є., Крамаренко В.А., Михайлівський В.С. Сучасні підходи до хірургічних втручаннях при грижах поперекових дисків // Укр. журн. малоінвазівної та ендоскопічної хірургії. — 1998. — № 2. — С. 57-64.

28. Поліщук М.Є., Михайловський В.С., Косінов А.Є. Ефективність хірургічніх втручань при патології міжхребцевих дисків // Укр. журн. малоінвазівної та ендоскопічної хірургії. — 1997. — № 1. — С. 94-99.

29. Попелянский Я.Ю. Хвороби периферичної нервової системи: Керівництво для лікарів. — М .: Медицина, 1989. — 464 с.

30. Попелянский Я.Ю. Вертеброгенні захворювання нервової системи: Керівництво для лікарів і студентів. — Казань: Изд-во Казан. ун-ту, 1974. Т.1: Вертебрально синдроми поперекового остеохондрозу. — 285 с.

31. Продан О.І., Клініко-рентгенологічні особливості та хірургічне лікування полісегментарне поперекового остеохондрозу: Автореф. дис. … канд. Мед. наук: 14.00.22. — Харків, 1981. — 19 с.

32. Продан О.І., Волков Є.Б., Набіль Ель Саєд. Аналіз різних способів хірургічного лікування корінцевих синдромів при грижах і протрузіях поперекових міжхребцевих дисків // Ортопедія, травматологія і протезування. — 1985. — № 1. — С. 30-34.

33. Продан О.І., Грунтовский Г.Х., Волков Є.Б. Причини невдалого хірургічного лікування поперекового остеохондрозу та аналіз результатів повторних операцій // Ортопедія, травматологія і протезування. — 1987. — № 8. — С. 39-40.

34. Смеяновіч А.Ф., Сікач С.Ф., Любищев І.С. Множинні випадання поперекових міжхребцевих дисків / Периферична нервова система: Зб. науч. тр. / Білорус. НДІ неврології, нейрохірургії та фізіотерапії; Під ред. І.П. Антонова. — Мінськ: Наука і техніка, 1989. — Вип. 12. — С. 197-200.

35. Табачників В.В. Про вплив статі і віку на частоту виникнення гриж поперекових міжхребцевих дисків // Другий з’їзд нейрохірургів Російської Федерації (16 — 19 червень 1998 року, Нижній Новгород): Матеріали з’їзду. — СПб., 1998. — С. 26-27.

36. Танасійчук О.Ф. Пункційна лазерна діскектомія при дискогенних попереково-крижового радікулітах (уточнення показів, технології, найбліжчі та віддалені результати лікування): Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.05 / Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. — К., 1998. — 20 с.

37. Ткач О.І. Повторні оперативні втручання при дискогенних попереково-крижових радикулітах і компресіях кінського хвоста: Автореф. дис. … канд. мед. наук: 14778 / Київський мед. ін-т ім. акад. А.А. Богомольця. — К., 1972. — 16 с.

38. Хижняк М.В., Макєєва Т.І., Танасейчук А.Ф., Толстихин О.В. Пункційна лазерна дискектомія при множинних Дископатии в попереково-крижовому відділі хребта // Бюл. УАН. — 1998. — № 6. — С. 108.

39. Хелимский А.М. Хронічні дискогенні больові синдроми шийного та поперекового остеохондрозу. — Хабаровськ: РІОТІП, 2000. — 256 с.

40. Цивьян Я.Л. Раціональне хірургічне лікування поперекового міжхребцевого остеохондрозу // Праці Всесоюзного з’їзду травматологів та ортопедів. — М., 1976. — с.232.

41. Шустин В.А. Дискогенні поперекові радикуліти (клініка, діагностика, лікування). — Л .: Медицина, 1966. — 151 с.

42. Шустин В.А., Панюшкін А.І. Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії. — Л .: Медицина, 1985. — 176 с.

43. Щедренок В.В., Шофах А.І. Найближчі та віддалені результати лікування компресують форм поперекового остеохондрозу методом пункційної фенестраціі і декомпресії міжхребцевих дисків // Журн. неврології і психіатрії ім. С.С. Корсакова. — 1986. — № 8. — С. 1158-1161.

44. Юмашев Г.С., Фурман М.Є. Остеохондрози хребта. — 2-е изд., Перераб. і доп. — М .: Медицина, 1984. — 384 с.

45. Ascher P.W. Status quo and new horizons of laser theraphy in neurosurgery // Lasers Surg. Med. — 1985. — № 5. — P. 499-506.

46. ​​Ascher P.W. Applification of the laser in neurosurgery // Lasers Surg. Med. — 1986. — № 2. — P. 91-97.

47. Barrios C., Ahmed M., Arrotegui J. Clinical factors predicting outcome after surgery for herniated lumbar disc // J.Spinal Disord. — 1990. — N 3. — P. 143-146.

48. Batterjee Kh. Percutaneous Endoscopic Discectomy // 1-st World congress of minimally invasive spinal medicine and surgery (Las Vegas, Nevada. — December 7 -10, 2000.). — 2000. — P. 37.

49. Bernhardt M., Gurganious L. Magnetic resonans imaging analysis of percutaneous discectomy // Spine. — 1993. — Vol. 18. — P. 211-217.

50. Bradford F.K., Spurling R.G. The intervertebral disk. — Springfield, 1945. — 192 p.

51. Castro W.H., Jerosch J., Hepp R. Restriction of indication for automated percutaneous lumbar discectomy based on computed tomographic discography // Spine. — 1992. — № 17. — P.1239-1243.

52. Castro W.H., Jerosch J., Schilgen M. Automated percutaneous nucleotomy: Restricted indications based on CT-scan appearans // Neurosurg. Clin. North Am. — 1996. — Vol. 7, № 1. — P. 43-47.

53. Chiu J.C., Clifford T., Princenthal R.A., Greenspan M., Sison R.B. Advanced Minimally Invasive Spine Surgery, Year 2000 // 1-st World congress of minimally invasive spinal medicine and surgery (Las Vegas, Nevada. — December 7-10, 2000.). — 2000. — P. 41.

54. Choi C.M., Park C.W., Lee S.H. Comfortable Ambulatory Microdiscectomy by Caudal Anesthesia // 1-st World congress of minimally invasive spinal medicine and surgery (Las Vegas, Nevada. — December 7-10, 2000.). — 2000. — P. 46.

55. Dandy W.E. Improved localisation and treatment of ruptured intervertebral discs // JAMA. — 1942. — Vol. 120, № 8. — P. 605-607.

56. Dandy W.E. Recent advances in the treatment of ruptured intervertebral discs // Am. Surg. — 1943. — Vol. 118, № 4. — P. 639-646.

57. Davis G., Onik G. Clinical experience with automated percutaneous lumbar discectomy // Clin. Orthop. — 1989. — Vol. 238. — P. 98-103.

58. Davis G.W., Onik G., Helms C. Automated percutaneous discectomy // Spine. — 1991. — Vol. 16. — P. 359-363.

59. Findlay G.F., Hall B.J., Musa B.S., Oliveira M.D., Fear S.C. A 10-year follow-up of the outcome of lumbar microdiscectomy // Spine. — 1998. — Vol. 23, № 10. — P. 1168-1171.

60. Friberg S. Low back and sciatic pain caused by intervertebral disc herniation // Acta Chir. Scand. — 1941. — Vol. 64, № 85. — P. 1-114.

61. Friberg S., Hirsch P. Anatomical and clinical studies on lumbar disc degeneration // Acta Orthop. Scand. — 1950. — Vol. 19, № 2. — P. 222 — 242.

62. Hijikata S., Yamagushi M., Nakayama T., Omori K. Percutaneous nucleotomy: a new treatment method for lumbar disc herniation // J.Toden Hosp.- 1975 — № 5. — P. 5-13.

63. Hirsch P. Studies on mechanism of low back pain // Acta Orthop. Scand. — 1951. — Vol. 20, № 4. — P. 261-274.

64. Hoppenfeld S. Percutaneous removal of herniated lumbar discs, 50 cases: 10 year follow-ups // Clin. orthop. — 1989. — Vol. 238. — P. 92-97.

65. Junge A., Dvorak J., Ahrens S. Predictors of bad and good outcomes of lumbar disc surgery // Spine. — 1995. — Vol. 20. — P.460-468.

Клініка спінальної нейрохірургії, Клініка спінальної нейрохірургії, Інститут нейрохірургіїКлініка спінальної нейрохірургії, Клініка спінальної нейрохірургії, Інститут нейрохірургії

66. Kahanovitz N. Diagnostic and Treatment of Low Back Pain. — New York: Raven Press, 1991. — 145 p.

67. Kambin P. Arthroscopic discectomy of the lumbar spine // Clin. Orthop. — 1997. — Vol. 337. — P. 49-57.

68. Kambin P. Arthroscopic Microdiscectomy. — Baltimore: — Urban a. Schwarzenberg, 1991. — 264 p.

69. Kambin P., Gellman H. Percutaneous lateral discectomy of the lumbar spine: a preliminary report // Clin. Orthop. — 1983. — Vol. 174. — P. 127-132.

70. Kast E., Antoniadies G., Richter H.P. Standard microsurgical lumbar discectomy vs. sequestrectomy // World Spine 1. — Berlin, 2000. — P. 104.

71. Khight MT, Goswami A., Patko JT, Buxton N. Endoscopic foraminoplasty: a prospective study on 250 consecutive patients with independent evaluation // 1-st World congress of minimally invasive spinal medicine and surgery (Las Vegas, Nevada. — December 7-10, 2000.). — 2000. — P. 49.

72. Korovessis P., Maraziotis T., Stamatakis M., Baikousis A. Simultaneous three-level discs herniation in a patient with multiple sclerosis // Eur. Spine J. — 1996. — Vol. 5, № 4. — P.278-280.

73. Kramer J. Intervertebral disc diseases. — Stuttg .: I. Thieme Verl., 1990. — 312 p.

74. Kulali A., von Wild K. Microsurgical management of the lumbar intervertebral disc-deasease // Neurosurgical Review. — 1995. — Vol. 18, № 3. — P. 183-188.

75. Mc Culloch J.A., Young P.H. Essentials of spinal microsurgery. — Lippincott — Raven, 1998. — 668 p.

76. Oeljeschlager R., Lanner G. Lateral microsurgical approach to far lateral lumbar disc herniation // World Spine 1. — Berlin, 2000. — P. 93.

77. Onik G., Helms C., Ginsburg L. Percutaneous lumbar diskectomy using a new aspiration probe // Am. J. Neuroradiol. — 1 985 a. — № 6. — P. 290-296.

78. Onik G., Helms C., Ginsburg L. Percutaneous lumbar diskectomy using a new aspiration probe: Porcine and cadaver model // Radiology. — 1 985 b. — Vol. 155. — P. 251-255.

79. Onik G., Maroon J., Davis W. Automated percutaneous discectomy at the L5-S1 level: use of a curved cannula // Clin. Orthop. — 1989. — Vol. 238. — P. 71-75.

80. Onik G., Mooney V., Maroon J.C. Automated percutaneous discectomy: A prospective multi-institutional study // Neurosurgery. — 1990. — Vol. 26. — P. 228-234.

81. Rodgers L.A. Experience with limited versus extensive disc removal in patients undergoing microsurgical operations for ruptured lumbar discs // Neurosurgery. — 1988. — Vol. 22. — P. 82-85.

82. Ross J.S. MR imaging of the postoperative lumbar spine // Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. — 1999. — Vol. 7, № 3. — P. 513-524.

83. Savitz M.H., Chiu J.C., Yeung A.T. The Practice of Minimally Invasive Spinal Technigue. — AAMISMS education, 2000. — 391 p.

84. Schwetlick G. Microchirurgische lumbale Bandscheibenoperationen, Moglichkeiten, Technik und Ergebnisse // Orthopade. — 1998. — Bd. 27, № 7. — S. 457-465.

85. Sicard J.A., Leca A. тисячі шістсот п’ятьдесят-вісім cas de sciatique operes // Presse med. — 1956. — Vol. 64. — P. 1635-1641.

86. Silvers H.R., Lewis P.J., Asch H.L. Lumbar discectomy for recurrent disc herniation // J. Spinal Disord. — 1994. — Vol.7. — P. 408-419.

87. Spangfort E.V. The lumbar disc herniation: A computer aided analysis of 2 504 operations // Acta Orthop. Scand. — 1972. — Suppl. 142. — P.1-95.

88. Spengler D.M., Freeman D.W. Patient Selection for Lumbar Discectomy: an objective approach // Spine. — 1979. — № 4. — P. 129-134.

89. Wiesel S.W., Tsourmas N., Feffer H.L. A study of computer-assisted tomography. The incidens of positive CAT scans in an asymptomatic group of patients // Spine. — 1984. — № 9. — P. 549-551.

90. Wiesel S.W. The multiply operated back // Operative Orthopaedics / M.W.Chapman, edt. — Philadelphia: Lippincott Company, 1993. — P. 2809-2814.

91. Williams R. W. Microlumbar discectomy: a conservative surgical approach to the virgin herniated disc // Spine. — 1978. — № 3. — P. 175-182.

92. Williams R.W. Microdiscectomy: Myth, mania or milestone? An 18-year surgical adventure // Mount Sinai J. Med. — 1991. — Vol. 58. — P. 139-145.

93. Yeung A.T. Minimally invasive disc surgery with the Yeung Endoscopic Spine System // Surg. Technol. Int. — 1999. — Vol. 8. — P. 2-10.

94. Yeung A.T., Porter J. Alternative Modalities With Selective Endoscopic Lumbar Discectomy // 1-st World congress of minimally invasive spinal medicine and surgery (Las Vegas, Nevada. — December 7-10, 2000.). — 2000. — P. 61.

95. Yeung A.T., Savitz M.H. Multilevel lumbar percutaneous endoscopic discectomy // J. Minim. Inv. Spin. Technique. — 2001. — Vol. 1, № 1. — P. 116-119.

96. Zhao P., Feng T.Y. The biomechanical significance of herniated lumbar intervertebral disc: a clinical comparison analysis of 22 multiple and 39 single segments in patients with lumbar intervertebral disc herniation // J. Manipulative Physiol. Ther. — 1996. — Vol. 19, № 6. — P. 391-397.

97. Zorin N. Combined surgical treatment of the multitudinous lumbar discal hernias // World Spine 1. — Berlin, 2000. — P. 535.

Джерело: Клініка спінальної нейрохірургії, Клініка спінальної нейрохірургії, Інститут нейрохірургії

Також ви можете прочитати