Лікувальна фізична культура — Фізична культура лікувальна — Медична бібліотека

17.11.2017

Лікувальна фізична культура

Лікувальна фізична культура (ЛФК) — 1) метод неспецифічної терапії, що використовує засоби фізичної культури для відновлення здоров’я та працездатності хворого, попередження наслідків патологічного процесу; 2) розділ клінічної медицини, що вивчає раціональне застосування фізичної культури і зміни, що виникають у хворих під впливом фізичних вправ.

У процесі багаторазового повторення фізичних вправ удосконалюються наявні, відновлюються втрачені і розвиваються нові (наприклад, компенсаторні) рухові навички і фізичні якості, відбуваються позитивні зміни функції органів і систем, що в сукупності сприяє відновленню здоров’я, тренованості, підвищення фізичної працездатності і іншим зрушень в стані організму. Фізичне навантаження в процесі занять ЛФК повинна бути адекватна функціональним можливостям хворого. Так, в літньому віці зростає період, необхідний для адаптації до заданого рівня навантаження, знижується толерантність до фізичного навантаження, сповільнюються процеси відновлення.

Підвищення функціональної активності внутрішніх органів при виконанні фізичних вправ пов’язане з активізацією нейрогуморальних механізмів, включенням додаткових гуморальних регуляторів метаболізму, тканинних гормонів, гормонів залоз внутрішньої секреції, дією інших біологічно активних речовин. Під впливом ЛФК підвищується врівноваженість і рухливість процесів збудження і гальмування, поліпшується діяльність рухового, вестибулярного, слухового, зорового, тактильного аналізаторів.

При постільному режимі хворого відзначається хронічний дефіцит проприоцептивной аферентації, знижується трофічний вплив нервової системи. ЛФК сприяє відновленню моторно-вісцеральних рефлекторних реакцій, покращуючи функціональний стан серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, виділення. Фізичні вправи викликають активізацію енергетичних процесів, нормалізацію (особливо в початкових стадіях) порушеного ліпідного і вуглеводного обміну.

Адаптація до фізичних вправ супроводжується більш економними реакціями організму на зростаючі фізичні навантаження. Одночасно фізичні вправи істотно стимулюють периферичний кровообіг і мікроциркуляцію, полегшуючи роботу серця.

Методичні засади та форми лікувальної фізичної культури . Ефективність ЛФК залежить не тільки від дозування фізичного навантаження, але і від правильного підбору різноманітних засобів ЛФК, послідовності фізичних вправ при одноразовому занятті і в курсі лікування. В основі ЛФК лежать дидактичні принципи фізичного тренування: повторність, регулярність і тривалість впливу, необхідні для зміцнення рухової навички; поступовість підвищення фізичного навантаження, що допомагає уникнути фізичного перенапруження; всебічність впливу за допомогою вправ для різних груп м’язів; доступність вправи відповідно до індивідуальними особливостями хворого.

Вибір засобів ЛФК залежить від стану хворого, призначеного йому режиму рухової активності і умов лікувально-профілактичного закладу. У кабінеті ЛФК стаціонарів і поліклінік використовують переважно лікувальну гімнастику, ранкову гігієнічну гімнастику, дозовану ходьбу, вправи на тренажерах, фізичні вправи у воді і плавання в басейні, трудотерапию і механотерапію. Інші форми ЛФК та ​​спортивні ігри знаходять широке застосування в санаторіях і реабілітаційних центрах у хворих, які перебувають на тренуючому режимі.

У лікувальній гімнастиці розрізняють три основні групи фізичних вправ: гімнастичні вправи, спортивно-прикладні вправи (ходьба, біг оздоровчий, лижі, веслування, плавання і ін.), спортивні та інші рухливі ігри. Гімнастичні вправи складають основу процедур лікувальної гімнастики і ранкової гігієнічної гімнастики (див. гімнастика, зарядка). Спортивно-прикладні вправи, як і спортивні ігри, можуть бути самостійною формою ЛФК або включатися в якості елементів процедури лікувальної гімнастики.

Гімнастичні вправи в лікувальній гімнастиці для цілеспрямованого їх застосування класифікують за ознакою (наприклад, вправи для рук, ніг, тулуба), за ступенем зусилля м’язів, активності хворого (активні виконує сам хворий; пасивні — інструктор ЛФК), за характером цільової спрямованості вправи ( дихальні, на координацію рухів, на рівновагу, коригуючі і ін.). Для посилення тренувального дії вправ використовують гумові стрічки, гантелі, еспандери або тренажери загальної дії (див. Тренажери). Для створення умов, що зменшують навантаження, застосовують блокові установки та інші пристосування, змінюють вихідне положення при виконанні рухів (лежачи, сидячи, стоячи, стоячи з опорою у гімнастичній стінки або стільця), проводять вправи у воді. Велике значення надають дихальним вправам, завдяки яким забезпечується краще постачання тканин киснем. Дихальні вправи, що супроводжуються тільки рухом грудної клітки і діафрагми, умовно називають статичними, а якщо вони поєднуються з рухами рук, ніг, тулуба, то їх відносять до динамічних.

При захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем виконують спеціальні дихальні вправи. Вони знижують (фаза вдиху) і підвищують (фаза видиху) внутрішньо грудний тиск, полегшуючи при ритмічному диханні венозний повернення крові до серця, сприяють збільшенню життєвої ємності легень, рухливості грудної клітки, посилення дренування бронхів. Лікувальна дія на моторну і секреторну діяльність системи травлення надають вправи для м’язів черевного преса. При переломах трубчастих кісток і гіпотрофії м’язів різного походження в якості спеціальних вправ, спрямованих на відновлення сили м’язів, часто застосовують статичні вправи в ізометричному режимі роботи м’язів.

Гімнастичні вправи нерідко проводять в музичному супроводі,

Фізичні вправи у воді і плавання мають тренирующим і гартують властивостями. Лікувальну гімнастику в басейні з температурою води 25-27 ° застосовують при лікуванні хвороб системи кровообігу, дихання, обміну речовин, нервової системи і пошкоджень опорно-рухового апарату. У більшості випадків її призначають у фазі стійкої компенсації і ремісії хронічного захворювання. При температурі 34-36 ° водне середовище сприяє розслабленню м’язів, що використовують для зменшення спастичних явищ і болю при рухах. У зв’язку з цим фізичні вправи в такій воді призначають хворим з метою розробки рухливості суглобів кінцівок, хребта, зменшення м’язової ригідності при спастичних паралічах і парезах.

Лікувальну гімнастику проводять груповим або індивідуальним методами. Групи хворих комплектують по нозологическому принципом. Тривалість заняття складає 10-15 хв у хворого, що знаходиться на постільному режимі, і 45-50 хв у видужуючих. Заняття складається з вступної частини (15-20% загальної тривалості), основний (65-75%) і заключної (10-15%). Вступна частина включає найбільш прості вправи, що готують організм хворого до фізичного навантаження. В основній частині заняття застосовують вправи, які надають тренує і лікувальну дію, при цьому підтримується певна інтенсивність фізичного навантаження, допустима за станом здоров’я, віком та фізичної підготовленості хворого. У заключній частині фізичне навантаження поступово знижується.

З інших форм ЛФК найбільш доступна дозована ходьба, оздоровчий і тренувальний дія якої залежить від пройденої відстані і темпу. Застосовують ходьбу на лижах в спокійному темпі з зупинками для відпочинку. У літню пору доцільно фізичні вправи поєднувати з прийомом повітряних і сонячних ванн. Спортивні ігри (волейбол, настільний і великий теніс, бадмінтон та ін.) Призначають індивідуально, переважно хворим молодого і середнього віку, зазвичай полегшуючи умови гри.

Лікувальна фізкультура в системі реабілітації хворих характеризується ранньої і послідовно наростаючою активізацією рухового режиму, наступністю на її етапах, застосуванням широкого діапазону засобів фізичного тренування (гімнастичних і спортивно-прикладних вправ, механотерапевтичних апаратів, трудотерапії, масажу та ін.).

Дозування фізичних навантажень в різних формах ЛФК визначається нозологічною формою, важкістю перебігу хвороби, станом хворого, його віком і статтю. При призначенні ЛФК проводять функціональні проби з фізичним навантаженням (пробу з присіданням, велоергометрію), ортостатичні та інші тести, які дозволяють визначити оптимальний її рівень. В процесі ЛФК лікар контролює адекватність фізичного навантаження станом хворого по його самопочуттю, частоту дихання, серцевих скорочень, величиною артеріального тиску, а у хворих з серцево-судинними захворюваннями проводиться запис ЕКГ.

Показання і протипоказання. ЛФК застосовують надзвичайно широко, враховуючи її стимулюючий і загальнозміцнюючу дію. Вона показана при захворюваннях серцево-судинної системи в стадії компенсації кровообігу і декомпенсації I-II ступеня (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, порок серця, дистрофія міокарда та ін.), Хворобах периферичних судин, дихальної системи (пневмонія, хронічні неспецифічні захворювання, туберкульоз ), хворобах системи травлення (холецистит, гастрит, виразкова хвороба у фазі ремісії, коліт і ін.), хворобах обміну речовин (ожиріння), хворобах сечовидільної системи (хронічний нефрит, сечокам’яна більш знь). ЛФК призначають в ранні терміни після операцій на серці, судинах, легенях і органах черевної порожнини з метою профілактики післяопераційних ускладнень і прискорення відновлення, компенсації функцій.

Лікувальну фізкультуру застосовують при захворюваннях і травмах центральної і периферичної нервової системи, судинних захворюваннях мозку, що супроводжуються руховими розладами, порушенням чутливості і вестибулярними розладами, при неврозах, в перед- і післяопераційному періоді у нейрохірургічних хворих. Велике значення мають заняття ЛФК у хворих із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату для відновлення його функції, рухливості в суглобах, зміцнення м’язів, корекції деформацій, поліпшення регенеративних процесів кісткової і м’яких тканин. ЛФК використовують також при опікової хвороби і після різних ортопедичних і пластичних операцій.

Лікувальна фізкультура показана вагітним жінкам, при лікуванні гормональних розладів, хронічних запальних процесів в матці і придатках, опущенні матки.

Спільними протипоказаннями є багато гострих гарячкові стану і запальні процеси, загострення низки хронічних захворювань, схильність до кровотечі, наростаюча серцево-легенева недостатність, різко виражена недостатність кровообігу, тромбоемболія, виражений больовий синдром, гострі ушкодження до іммобілізації, більшість злоякісних новоутворень. ЛФК протипоказана також при неадекватних психічних реакціях на процедуру.

Лікувальна фізкультура у дітей має особливості, пов’язані як з анатомо-фізіологічних своєрідністю дитячого організму, так і зі специфікою перебігу хвороб в дитячому віці. Властива дітям велика потреба в рухах становить важливу біологічну межу зростаючого організму, будучи обов’язковою умовою для нормального формування і розвитку організму дитини. У дітей при будь-якому тривало поточному захворюванні розвиваються не тільки патологічні симптоми, характерні для самої хвороби, а й відхилення в рості і розвитку, функціональні порушення з-за обмеження рухової активності. Тому одна з головних задач ЛФК в педіатрії — попередження відставання дитини в розвитку шляхом заповнення дефіциту рухів і застосування спеціально підібраних вправ для безпосередньо лікувальних, коригуючих впливів при певних захворюваннях.

Форми ЛФК ті ж, що і у дорослих, але відрізняються широким використанням ігор і імітаційних рухів. Елементи ЛФК широко застосовують при проведенні занять з фізичного виховання з дітьми раннього віку, в спеціальних групах загальноосвітніх шкіл, поліклінік, в піонерських таборах.

Характерними особливостями методики ЛФК у дітей є поєднання засобів так званого загальнооздоровчого впливу зі спеціальними, проведення занять з урахуванням вікових показників розвитку психіки і моторики, відповідність підібраних інструктором ЛФК вправ лікувальним завданням при адекватної загальної фізичному навантаженні. Заняття повинні викликати інтерес у дітей і супроводжуватися позитивними емоціями. Розроблено різні методики ЛФК для дітей певних вікових груп при тих чи інших захворюваннях.

Методика ЛФК повинна відповідати віковим фізіологічним характеристикам. Дітям раннього віку показані рефлекторні фізичні вправи, в основі яких лежить тренування певних м’язових груп за допомогою безумовних рухових рефлексів (Бабинського та ін.). Після зникнення гіпертонусу згинальній мускулатури (приблизно у віці 1 + 1 /2-2 міс.) Включають пасивні вправи. У міру збільшення довільних рухів особливу увагу приділяють формуванню активних рухових навичок. Одночасне застосування всіх типів вправ і масажу, які виконуються в оптимальних вихідних положеннях, забезпечує правильне фізичний розвиток і корекцію виникаючих порушень постави.

ЛФК показана при більшості захворювань дитячого віку як одного з ефективних засобів общестімулірующего і патогенетичної терапії. Її широко використовують в комплексній терапії захворювань раннього дитячого віку (рахіт, гіпотрофія та ін.) Для забезпечення поліпшення і нормалізації порушених обмінних процесів, попередження деформації опорно-рухового апарату, відставання в психомоторному розвитку і ін. Так, в початкових стадіях рахіту широко використовують прийоми масажу, пасивні і деякі активні гімнастичні вправи, переважно у вихідних положеннях лежачи. При одужанні поступово більше місце відводять активним вправ для розвитку наявних у дитини рухових навичок і попередження ускладнень.

Протипоказання, як правило, обмежуються важким станом хворої дитини, високою температурою, токсикозом, новоутвореннями. В кожному окремому випадку питання про показання і протипоказання для призначення ЛФК вирішує лікуючий лікар.

Бібліогр .: Данько Ю.І. Нариси фізіології фізичних вправ, М., 1974, бібліогр .; Каптелін А.Ф. Відновлювальне лікування (лікувальна фізкультура, масаж і трудотерапія) при травмах і деформаціях опорно-рухового апарату, М., 1969; Лікувальна фізична культура, під ред. В.А. Єпіфанова, М., 1987, бібліогр .; Лікувальна фізична культура в хірургії, під ред. В.К. Добровольського, Л., 1976; Машков В.М. Лікувальна фізична культура в клініці внутрішніх хвороб, М., 1977, бібліогр .; він же, Лікувальна фізична культура в клініці нервових хвороб, М., 1982, бібліогр .; Довідник з дитячої лікувальної фізкультури, під ред. М.І. Фонарьова, Л., 1983, бібліогр.

. mn 2014.10.20 6:46

Статті по темі Лікувальна фізична культура

 • Як повернутися в сексуальний лад після хворобиЛікувальна фізична культура - Фізична культура лікувальна - Медична бібліотека Якщо людина занедужує або піддається стресу, він абсолютно неусвідомлено відмовляється від усього, що не спрямоване прямо на боротьбу за життя. Саме тому будь-яке більш-менш важке захворювання відтісняє сексуальні й еротичні думки на задній план. Людина не просто говорить собі: » Мені
 • Інфекційні хвороби Інфекційні хвороби (позднелат. Infectio зараження) — група хвороб, які викликаються специфічними збудниками, характеризуються заразливість, циклічним перебігом і формуванням постинфекционного імунітету. Термін «інфекційні хвороби» був введений Гуфеланда (Ch. W.
 • Вправи, рекомендовані для дітей старшого віку

Новини про Лікувальна фізична культура

Лікувальна фізична культура - Фізична культура лікувальна - Медична бібліотека

 • Тренуй свої резерви і живи хоч 200 років або довгожительство як. спорт Валерій Дорофєєв Сучасна людина живе в середньому 60 — 80 років. Здається, що тільки почав жити, а вже пора вирушати на вічний спокій. Прикро, але ж ще древні гре
 • Фізичне виховання дітей ясельного віку Частина 1: Фізичне виховання дітей першого року життя Г. Є. Єгоров, Г. П. Белохвостова. В. І. Басакова, Т. Н. Зайцева Новокузнецький міський лікарсько-фізкультурний диспансер, Кафедра лікувальної фізкультури, фізіотерапії та курортології Новокузнецького ГИДУВа. Загальні принципи физиче
 • Гімнастика заспокоїть роздратований кішечнікКаков ідеальний вік для народження дитини?

Обговорення Лікувальна фізична культура

 • Добрий день. Мені 33 роки. З дитинства активно займаюся спортом. Два роки на. Добрий день. Мені 33 роки. З дитинства активно займаюся спортом. Два роки тому травмував плече. Зробили серію уколів Дипроспаном, і я повернувся в зал. У грудні минулого року з’явився хрест в суглобі і різкий біль, що обмежує рухливість. Лікар поставив діагноз артроз, зробив 3 уколи гідрокортіз
 • Закритий перелом кістки передпліччя в області ліктьового суглоба. Вік біль. Закритий перелом кістки передпліччя в області ліктьового суглоба. Вік хворого 90 років. Надано допомогу фахівців травмпункту. Хворий перебуває вдома. Хотілося б від вас дізнатися, які лікарські препарати сприяють швидкому, на скільки це можливо в такому віці, відновленню кісткової т
 • Закритий перелом кістки передпліччя в області ліктьового суглоба. Вік біль.

Категорії відносяться до Лікувальна фізична культура

 • Лікування та відновлення волосся Лікування і відновлення волосся
 • Гіпертонічна хвороба Гіпертонічна хвороба
 • Сечокам’яна болезньІшеміческая хвороба серця (ІХС) Хвороба Альцгеймера

Лікування Лікувальна фізична культура

 • Спорт Лайн Клуб Тут можна зняти втому і напругу, підкачати м’язи, поліпшити здоров’я
 • Медичний центр "Авіценна" Це перше російське підприємство медичного профілю з участю іноземного капіталу
 • клініка "Харчування і Здоров’я"Інститут алергології та клінічної іммунологііЦентр діагностики і цветолеченіе

медична бібліотека

медична література

Форум про здоров’я і красу

15:20 Онкологічні захворює.

14:39 Новини про здоров’я і кра.

14:37 Новини про здоров’я і кра.

14:34 Новини про здоров’я і кра.

14:32 Новини про здоров’я і кра.

14:32 Новини про здоров’я і кра.

14:30 Новини про здоров’я і кра.

14:29 Новини про здоров’я і кра.

14:06 Дамський клуб.

Невинність і куряче яйце. Яка між ними зв’язок? А така, що жителі племені куаньяма, що живе на кордоні з Намібією, в давнину позбавляли дівчаток невинності за допомогою курячого яйця. ненабагато

Температура тіла — комплексний показник теплового стану організму людини, що відображає складні відносини між теплопродукцией (виробленням тепла) різних органів і тканин і теплообміном між

Невеликі зміни в харчуванні та способі життя допоможуть змінити ваш вага. Хочете скинути зайві кілограми? Не переживайте, вам не доведеться морити себе голодом або робити виснажливі вправи. иссл

Джерело: Лікувальна фізична культура — Фізична культура лікувальна — Медична бібліотека

Також ви можете прочитати