МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ когнітивних НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ СЕРЦЯ — VII Студентський науковий форум

17.11.2017

Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ когнітивних НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ СЕРЦЯ - VII Студентський науковий форум

АРХІВ "Студентський науковий форум"

Повна версія наукової роботи доступна в форматі PDF

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ когнітивних НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ СЕРЦЯ - VII Студентський науковий форум

Індекс цитування наукової роботи підраховується автоматично."> Індекс цитування наукової роботи: 0

Переглядів наукової роботи: 1170 Отримати

Коментарів до наукової роботи: 4

Поділитися з друзями:

На сьогоднішній день у розпорядженні вчених і лікарів знаходиться безліч методів дослідження серця: його будови і функціонування. Серед них — ті методи, які доступні кожному з нас (наприклад, вимірювання тиску, пульсу, бесіда та інші), і ті, застосування яких вимагає спеціальної медичної освіти (наприклад, радіонуклідні методи (ангіокардіографія, радіонуклідна вентрикулографія), коронарографія, магнітно-резонансна томографія, ультразвукова діагностика, лабораторні клінічні дослідження крові та інші). Методи дослідження діляться на інвазивні та неінвазивні. Деякі з них вимагають використання спеціального обладнання (стетоскопа, електрокардіографа, томографа та інших), а деякі — ні. Одні методи досліджують будову і роботу серця безпосередньо на ньому, а інші дозволяють судити про зміну в його роботі опосередковано, наприклад, на основі відхилення від норми результатів клінічного аналізу крові, зміні кольору шкіри, набряклості і т.д.

На основі аналізу досліджень [1-7] нами складена таблиця 1, що відображає типологію методів дослідження серця.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб відібрати ті з них, які дозволять нам оцінити вплив когнітивної навантаження на роботу серця.

Виключивши з розгляду методи, основне призначення яких полягає у виявленні патології в будові або функціонуванні серця, ми зупинилися на чотирьох з них: опитування, електрокардіографія, кардіоінтервалографії (КІГ) і реографія.

Таблиця 1 — Методи дослідження серця

— радіонуклідні (ангіокардіографія, радіонуклідна вентрікулограмма),

Безпосереднє дослідження серця

Опосередковане дослідження роботи серця

Лабораторні клінічні дослідження крові, сечі та ін.

Опитування — метод, який дозволить нам отримати від випробуваного інформацію про стан його здоров’я, перенесених раніше або існуючих у нього на момент дослідження захворюваннях (аритмії, серцеві шуми, вегето-судинна дистонія і інших), які можуть спотворити результати вимірювань. Опитування також дозволить дізнатися суб’єктивна думка випробуваного про складності виконуваних в процесі когнітивної навантаження завдань.

електрокардіографія застосовується з метою обстеження характеру роботи серця, частоти, ритмічності і налагодженості виникнення серцевих тонів за допомогою графічної реєстрації. Існують кілька різновидів даного методу: холтерівське моніторування, при якому запис роботи серця записується протягом 24-72 годин, переривчасте ЕКГ, коли запис кардіограми здійснюється тільки під час нападів, і скалярна ЕКГ, що дозволяє оцінити стан серця в даний момент часу [7].

Реєстрацію електрокардіограми, побудова ритмограми з її подальшим аналізом включає метод кардіоінтервалографії (КІГ). На відміну від електрокардіографії, де детально вивчаються всі п’ять зубців (P, Q, R, S, T), що детально характеризують роботу серця, об’єктом КІГ є варіабельність серцевих скорочень. Під дією когнітивної (і будь-який інший) навантаження організм перебудовує роботу органів і систем, в тому числі серця і його регуляторних механізмів: барорефлексов, регуляторних механізмів з боку системи дихання, симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, гіпоталамуса, кори головного мозку. Як наслідок — почастішання або уражень серцевого ритму і зміна на рітмограмме довжини R-R інтервалів. По діаграмах розподілу R-R інтервалів визначають ряд показників: Мо, AMo (%), ΔХ, на їх основі розраховують індекс вегетативної рівноваги (ІВР), індекс напруги регуляторних систем (ІН) та інші. За допомогою спектрального аналізу оцінюють внесок високочастотних (HF), низькочастотних (LF) і дуже низькочастотних (VLF) хвильових компонентів в загальну потужність спектра (TP) і тим самим визначають активність вагусних (парасимпатичних, дихальних, автономних), симпатичних (барорефлекторного) і надсегментарних (церебральних ерготропних) механізмів регуляції коливань серцевого ритму [2].

Можна припустити, що вплив когнітивних навантажень буде викликати напругу регуляторних систем, що буде відображатися у відповідних змінах показників варіабельності серцевого ритму, а також у змінах загальної спектральної потужності і її хвильових складових. При цьому у людей з різним типом вегетативної нервової системи спрямування цих змін буде різним.

Когнітивна діяльність супроводжується великими ресурс витратами і вимагає більш інтенсивного (в порівнянні зі станом спокою) кровопостачання головного мозку, а значить і більш інтенсивної роботи серця. Тому в якості додаткового методу дослідження роботи серця в рамках нашого дослідження можливе використання реографии — методу діагностики, при якому досліджується зміна кровонаповнення в конкретних органах або тканинах [1; 5]. Реографія судин головного мозку може бути непрямим способом оцінки роботи серця під дією когнітивної навантаження.

Таким чином, роботу серця під впливом когнітивних навантажень можна оцінювати з використанням чотирьох методів: опитування, електрокардіограми, кардіоінтервалографії та реографії. Найбільш інформативним з них є метод КІГ. Саме він буде основним в нашому дослідженні.

1. Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи. Реографія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.urartu94.ru/metody_07.html (Дата звернення: 20.12.2014)

2. Курьянова Е. В.Вегетатівная регуляція серцевого ритму: результати та перспективи досліджень. — Астрахань: Видавничий дім «Астраханський університет», 2011. — 139 с.

3. Методи дослідження серця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://medrulit.ru/chirurgiya/metodi-issledovaniya-serdtsa (дата звернення: 20.12.2014)

4. морманно Д., Хеллер Л. Фізіологія серцево-судинної системи. — СПб: Видавництво «Пітер», 2000. — 256 с.

5. Реографія // Медична енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://enc-dic.com/enc_medicine/Reografija-18210/ (Дата звернення: 20.12.2014).

6. Чербікова Г.Є., Григор’єв Н.Р., Кириченко Е.Ф. Методи дослідження фізіологічних функцій. — Благовєщенськ, 2010. — 31 с.

Джерело: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ когнітивних НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ СЕРЦЯ — VII Студентський науковий форум

Також ви можете прочитати