На допомогу лікаря: Електрокардіографія Хвороби серця по Браунвальду

17.11.2017

На допомогу лікаря: Електрокардіографія Хвороби серця по Браунвальду

На допомогу лікаря: Електрокардіографія

Хвороби серця по Браунвальду [Електронний ресурс]: посібник з серцево-судинної медицині: пров. з англ. : В 4-х томах / ред. П. Ліббі [и др.]. — Електрон. текстові дан. — М.: Логосфера 2010 —

Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READER 7.0; Windows 2000. — Режим доступу:: 2051 / product / 345493. — Загл. з титул. екрану. — Електрон. версія печ. публікації. — Доступний послеавторізаціі.

Том 1, частина 1: Основи серцево-судинних захворювань, глави 1-6; частина 2: Молекулярна біологія і генетика, глави 7-10; частина 3: Обстеження пацієнтів, глави 11-20. — 2013. — 728 с., 1 on-line. Є примірники у відділах: 1

Кардіологія [Електронний ресурс]: національне керівництво / Асоціація медичних товариств за якістю (М.), Всеросійське наукове товариство кардіологів (М.); ред. : Ю. М. Беленко, Р. Г. Оганов. — Електрон. текстові дан. — М.: ГЕОТАР-Медіа, 2011. — тисячі двісті тридцять дві с., 1 on-line. — (Національні керівництва). — Систем. вимоги: Windows 2000 і вище; ADOBE ACROBAT READER 7.0. — Загл. з титул. екрану. — Електрон. версія печ. публікації. — Доступний після авторизації. —

Є примірники у відділах: ЕБС КС (1)

Диференціальна діагностика аритмій [Текст]: атлас електрокардіограм і внутрішньосерцевих електрограм з докладними коментарями / Ю. Н.Грішкін. — СПб. : Фоліант, 2000. — 480 c. : Ил.

Зудбінов, Юрій Іванович.

Азбука ЕКГ і Болі в серці [Текст]: монографія / Ю. І. Зудбінов. — Ростов н / Д: Фенікс, 2003. — 240 с.

Клінічна оцінка електрокардіограм [Текст]: навчально-методичний посібник. — Томськ: Томський медичний інститут, 1985. — 192 с. : Ил.

клінічна електрокардіографія [Текст]: довідкове видання. — 2-е изд., Испр. — Пер. з англ., 4-е междунар. изд. — СПб. : Пітер, 2001. — 384 с. — (Короткий довідник).

Кушаковский, Макс Соломонович.

Аритмії і блокади серця [Текст]: атлас електрокардіограм / М. С. Кушаковский, Н. Б. Журавльова. — СПб. : Фоліант, 2000. — 416 с. : Ил.

Електрокардіографія і фонокардіографія [Текст]: монографія / Р. Б. Мінкін, Ю. Д. Павлов. — 2-е изд., Перераб. і доп. — Л.: Медицина, 1988. — 253 с. — (Бібліотека середнього медпрацівника).

Маколкін, Володимир Іванович (терапія, кардіологія; 19311005-20120823).

ЕКГ: аналіз і тлумачення [Текст]: довідкове видання / В. І. Маколкін, В. І. Подзолков, В. В. Самойленко. — М.: ГЕОТАР-МЕД, 2001. — 160 с. : Ил. — (Кишеньковий довідник практикуючого лікаря).

Мурашко, Владислав Володимирович.

електрокардіографія [Текст]: навчальний посібник для студентів медичних вузів / В. В. Мурашко, А. В. Струтинскій. — 9-е изд. — М.: МЕДПРЕС-інформ, 2008. — 320 с.

Орлов, Віктор Миколайович.

Керівництво по електрокардіографії [Текст]: навчальний посібник / В. Н. Орлов. — М.: Медичне інформаційне агентство, 2003. — 528 с.

Первова, Катерина Володимирівна.

Сучасна кардиостимуляция на холтерівське моніторі ЕКГ [Текст]: практичний посібник / Є. В. Первова; Інститут хірургії ім. А. В. Вишневського РАМН (М.), Міська клінічна лікарня (4; М.), 28-е кардіохірургічне відділення. — М.: Медика, 2011. — 368 с. : Табл., Рис. — Додаток .: с. 346-348.

Середа, Юрій Всеволодович.

Електрокардіографія в педіатрії. Основні діагностичні алгоритми [Текст]: навчальний посібник / Ю. В. Середа. — 3-е изд. — СПб. : ЕЛБІ-СПб, 2005. — 101 с.

Довідник по електрокардіографії [Текст]: пер. з англ. — СПб. : Пітер, 2000. — 384 с. — (Сучасна медицина).

Сиркін, Абрам Львович (кардіологія; 19300601).

ЕКГ для лікаря загальної практики [Текст]: навчальний посібник для системи післявузівської професійної освіти лікарів / А. Л. Сиркін. — М.: Медицина, 2007. — 176 с.

На допомогу лікаря: Електрокардіографія Хвороби серця по Браунвальду електрокардіографія

Кишеньковий довідник по ЕКГ [Текст]: пер. з нім. / Р.Хаберль. — Минск: Попурри, 2000. — 272 с. : Ил.

розшифровка ЕКГ [Текст]: практичний посібник: пер. з англ. / Е. Р. Хаутон, Д. Грей. — М.: Медицина, 2001. — 304 с. — Пер.ізд .: Making sense of the ECG: a hands-on guide / A. R. Houghton, D. Gray. — London, 1998..

клінічна електрокардіографія [Текст]: 200 електрокардіограм: Діагностика та коментарі / Ф. Циммерман. — 2-е вид. — Пер. з англ. . — М.: БИНОМ, 1998. — 442 с.

Простий аналіз ЕКГ: інтерпретація, диференційний діагноз [Електронний ресурс] / Г.-Х. Еберт; пер. з англ. ; під ред. В.А. Кокоріна. — — Електрон. текстові дан. — М .: Логосфера, 2010. — 280 с., 1 on-line: табл. — Систем. вимоги: Windows 2000; ADOBE ACROBAT READER 7.0. — Загл. з титул. екрану. — Електрон. версія печ. публікації. — Доступний після авторизації.

Є примірники у відділах: 1ЕБС Букап (1)

Електрокардіографічні методи виявлення факторів ризику життєво небезпечних аритмій і раптової серцевої смерті при ІХС. Дані доказової медицини [Текст]: навчальний посібник для системи післявузівської професійної освіти лікарів "УМО-308 від 16.05.07" / В. В. Попов [и др.]; ред. : А. Е. Радзевич; Московський медико-стоматологічний університет (М.). — М.: б. і., 2007. — 180 с. — (Навчальний посібник для лікарів).

Клініко-патофизиологическая інтерпретація електрокардіограм [Текст]: навчальний посібник / П. В. Яковлєв, В. М.Яковлев. — М.: Медична книга, 1999. — 100 с. — (Навчальна література для медичних вузів. Всі факультети).

Яковлєв, Віктор Максимович (терапія, кардіологія).

клінічна електрокардіографія [Текст]: монографія / В. М. Яковлєв, Р. С. Карпов; рец. А. А. Соколов; НДІ кардіології ТНЦ СО РАМН (Томськ). — Томськ: Видавництво Томського університету, 2006. — 298 с.

Електрокардіограма в гострому періоді інфаркту міокарда: від вираженості ішемії і розміру пошкодження до прогнозу [Текст] / М. М. Демидова, П. Г. Платонов // Кардіологія = KARDIOLOGIA: щомісячний науково-практичний журнал. — 2014. — Том 54, N 1. — С. 80-86: 3 рис., 3 табл.

Звіт про проведення 14-го конгресу Російського товариства холтерівського моніторування та неінвазивної електрофізіології (РОХМіНЕ) і 6-го Всеросійського конгресу «Клінічна електрокардіології» [Текст] / А. М. Макаров, В. Н. Комолятова, Н. Н. Федина // Кардіологія = KARDIOLOGIA: щомісячний науково-практичний журнал. — 2014. — Том 54, N 5. — С. 68-70.

Тихомирова, Євгенія Анатоліївна (функціональна діагностика).

Прогностичне значення неінвазивного електрокардіологічний дослідження у дітей з гіпертрофічною кардіоміопатією / Е. А. Тихомирова // Педіатрична фармакологія: науково-практичний журнал Союзу педіатрів Росії. — 2008. — Том 5, N 6. — С. 129-130.

Електрокардіологічний характеристика тилт-індукованих кардіоінгібіторному непритомності у дітей і підлітків [Текст] / А. В. Погодіна, В. В. Долгих, О. В. Валявская // Російський кардіологічний журнал: науково-практичний медичний журнал. — 2012. — N 2. — С. 49-54.

Електрокардіографічних діагностика гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією [Текст] / М. М. Салтикова [и др.] // Терапевтичний архів: щомісячний науково-практичний журнал. — 2006. — Том78, N12. — С. 40-45.

Джерело: На допомогу лікаря: Електрокардіографія Хвороби серця по Браунвальду

Також ви можете прочитати