Патент на винахід №2240791

17.11.2017

Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемії

Патент на винахід №2240791

  1. Головна
  2. Реєстр патентів

Останні новини

ПО інтелектуальної власності,

Патентів і товарних знаків

(21), (22) Заявка: 2002126011/14, 30.09.2002

(24) Дата початку відліку терміну дії патенту:

(43) Дата публікації заявки: 10.04.2004

(45) Опубліковано: 27.11.2004

(56) Список документів, цитованих у звіті про

пошуку: RU 2108065 C1, 10.04.1998, опис. RU 2101016 C1, 10.01.1998, опис. RU 2110209 C1, 10.05.1998, опис, приклади. Тези доповідей 2-ї конф. Російської асоціації по вивченню болю. / Под ред. чл.-кор. РАМН, проф. Ю.Д.Ігнатова. — СПб., 1995, с.233-235, 239-241, 292-293, 311-312. MAGAI N.V. ET AL. Treatment of radicular syndromes of lumbar osteochondrosis using peridural infusions of drugs // Zh Nevropatol Psikhiatr Im S.S.Korsakova. 1987; 87 (8): 1172-7, abstr. PubMed.

Адреса для листування:

195427, Санкт-Петербург, вул. акад. Байкова, 8, Російський науково-дослідний інститут травматології і ортопедії ім. Р.Р. Вредена, патентний відділ

ГУН "Російський науково-дослідний інститут травматології і ортопедії ім. Р.Р. Вредена" (RU)

(54) СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ гриж міжхребцевих дисків при остеохондрозі хребта

Винахід відноситься до медицини, зокрема до ортопедії та нейрохірургії, вертебрології, і може бути використано при грижах міжхребцевого диска. Спосіб включає проведення медикаментозної протибольовий блокади, причому в поєднанні з блокадою здійснюють комплексний прийом трентала, метиндола, ФіБС та вітаміну В12. Спосіб дозволяє уникнути невиправданих оперативних втручань поряд з ліквідацією болю, регресом неврологічних розладів, нормалізацією гемодинаміки і зменшенням обсягу грижі. 2 мул.

Патент на винахід №2240791

Пропонований винахід відноситься до медицини, зокрема до ортопедії та нейрохірургії, пов’язаної з профілем вертебрології і остеохондрозу.

Відомий спосіб лікування гриж міжхребцевого диска, що полягає в хірургічній резекції всього грижовоговипинання шляхом ламінектомії (Угрюмов В.М., Васькин І.С., Абрак А.В. Оперативна нейрохірургія. Л., 1959, с. 238-243), менш травматичний спосіб шляхом геміламінектоміі або часткової резекції суміжних дужок (Шустин В.А., Панюшкін А.І. Клініка і хірургічне лікування дискогенних попереково-крижових радікуломіелоішемій.- Л .: Медицина, 1985. — 175 с.), сучасні ендоскопічні способи видалення грижі (Lew SM Transforminal percutaneus endoscopic discectomy in the treatment of far la teral and foraminal lumbar disc hemiations.// J. Neurosurg .: Spine. — 2001.- Vol.94, N 2 — P.216 — 220, Destendo J. Artroscopic microdiscectomia // Tuttlingen, Germany, 1999. — 20 p. ).

Відомий спосіб мікрохірургічної дискектомії (Мусалатов Х.А., Аганесов А.Г. Хірургічна реабілітація корінцевого синдрому при остеохондрозі поперекового відділу хребта (Мікрохірургічна і пункційна дискектомія). M .: Медицина, 1998. — 88 с.) І спосіб лазеротерапії (Ілларіонов В .Е. Техніка і методика процедур лазерної терапії. — M., 1994. — С.66-68).

Однак ці способи пов’язані з розрізом шкіри і всіх підлеглих тканин над зоною розташування грижового вибухне і завжди таять в собі небезпеку різних післяопераційних ускладнень і, за даними Ibarra-Isunza G.C. (1989), число ускладнень становить від 9 до 44% всіх оперованих хворих, а 32% серед цих хворих стають інвалідами з втратою працездатності.

Протилежна тактика, спрямована на консервативне лікування, не завжди виправдана (Антипко Л.Е., Яхьяева Т.А. Консервативне лікування гриж поперекових міжхребцевих дисків // Матер. III з’їзду нейрохірургів Росії. — СПб, 2002. — с.234), затягуються терміни лікування, зберігається больовий синдром і тривають страждання у хворого і невиправдані очікування щасливого кінця.

Існує метод лікування больового синдрому шляхом проведення паравертебральной новокаїнової блокади ( «Спосіб протибольовий блокади при патології спинного мозку та хребта» патент № 2108065 від 10.04.1998 р), який був узятий в якості прототипу, проте він використовувався при остеохондрозі, а при грижах, верифікованих на МРТ, від проведення блокад утримувалися і пацієнти піддавалися оперативних втручань і не завжди з позитивним результатам.

Метою винаходу є забезпечення протибольового ефекту, зменшення або зникнення неврологічних розладів, регресу грижі дисків на одному або декількох рівнях хребців.

Суть винаходу полягає в тому, що спосіб комплексного лікування гриж міжхребцевого диска при остеохондрозі хребта включає проведення медикаментозної протибольовий блокади в поєднанні з комплексним прийомом трентала, метиндола, ФіБС та вітаміну В12.

Поєднання медикаментозної протибольовий блокади з комплексним прийомом трентала, метиндола, ФіБС та вітаміну B12 в лікуванні гриж міжхребцевого диска дозволяє усунути больовий синдром, обумовлений роздратуванням або здавленням нервового корінця випав фрагментом пульпозного ядра, і одночасно зменшити обсяг грижі диска аж до повного її розсмоктування.

Пропонований спосіб сприяє зменшенню обсягу грижі міжхребцевого диска під впливом медикаментозного лікування аж до повного її зникнення з регресом всіх з’явилися патологічних клінічних ознак (больовий синдром, розлади чутливості в зоні іннервації компремірованного корінця, відновлення м’язової сили і обсягу рухів у відповідних суглобах кінцівок).

Виявлені характерні ознаки, а також їх взаємозв’язок в пропонованому способі не відомі з рівня техніки, а також не випливають очевидним чином, а отже, пропоноване рішення відповідає критерію «винахідницький рівень» і володіє новизною.

Спосіб лікування гриж міжхребцевих дисків полягав в наступному.

Патент на винахід №2240791

Всі хворі перебували на стаціонарному лікуванні терміном 2-3 тижні, носили ортопедичний пояс, спали на жорсткому матраці і знаходилися на постільному режимі більший час доби. З першого дня пацієнти отримували протибольові блокади (патент № 2108065 від 10.04.1998 р), при яких вдавалося кінець голки (для введення протибольових препаратів) підвести до області міжхребцевого отвору, в якому знаходиться нервовий ганглій, і тим самим більш точно ввести знеболюючі препарати в ці важливі нервові освіти, відповідальні за формування больового синдрому. Виконувалися через день або щодня в кількості від 1 до 12 медикаментозні протибольові блокади в поєднанні з комплексним прийомом трентала, метиндола, ФіБС, вітаміну B12.

З огляду на комплексний підхід — блокади, медикаментозних засобів — ми отримали сукупний позитивний ефект: купірування болю, регрес неврологічних розладів, і найважливіше, хворі уникали невиправданих оперативних втручань.

Зазначені медикаментозні препарати широко відомі і не потребують доказів у винахідництві (вітамін B12 — 500 мг в / м № 25, Фібс 1,0 п / к № 25, метіндол 1 мл (0,03 активної речовини) в / м № 20, трентал 5,0 (в 1 мл — 0,02 м) в / м № 25).

Виявилося, що лікування за допомогою метиндола, трентала, вітаміну B12, ФІБС істотно потенцируется за рахунок використання протибольовий блокади в сегменті хребта, відповідальному за формування больового синдрому в зв’язку з роздратуванням або здавленням нервового корінця випав фрагментом пульпозного ядра.

Контрольні магнітно-резонансні томограми (МРТ) області локалізації грижі міжхребцевого диска виявляли не тільки повний регрес грижі в проекції хребетного каналу, а й виявляли анатомічну нормалізацію розірваної задньої поздовжньої зв’язки, через дефект якої виходила грижа і здавлювала нервові корінці з розвитком гострих або хронічних болів.

Питання про характер грижеобразованія міжхребцевих дисків є одним з найважливіших в клініці остеохондрозу і його рішення вимагає спільних зусиль багатьох фахівців і «поведінку» міжхребцевих гриж можна простежити в результаті контролю за станом пульпозного ядра і його гідрофільними властивостями.

Механізм зникнення або зменшення в розмірах грижі пов’язаний з імунними судинними позитивними реакціями, а використання вищевказаних препаратів сприяло також купірування больового синдрому і нормалізації гемодинаміки з одночасним зменшенням обсягу грижі аж до повного її розсмоктування.

Вищевикладений спосіб лікування застосований у 14 пацієнтів у віці від 35 до 42 років. У всіх пацієнтів при надходженні, за даними МРТ-дослідження, були випадання міжхребцевих дисків від 6 до 11 мм. У всіх хворих відзначено больовий синдром і позитивний симптом натягу, у 98% чутливі і у 83% рухові розлади. Терміни лікування від 2 тижнів до 3 місяців. Всім пацієнтам проведено вищеназване комплексне лікування, що сприяє купірування больового синдрому і регресу грижі міжхребцевого диска аж до повного її розсмоктування у 8 хворих (дивись Фиг.1 і 2).

Характерним прикладом феномена повного розсмоктування міжхребцевої грижі є наступне спостереження (дивись Фиг.1 А і Б).

Хворий П., 40 років, і / б № 2432, в листопаді 1997 року звернувся в клініку нейрохірургії та хірургії хребта інституту травматології та ортопедії ім. P.P.Вредена зі скаргами на постійні і сильні болі в попереку, виражене зниження сили в лівої нижньої кінцівки, що зумовило неможливість сидіти, стояти і ходити. Зі слів хворого, при русі болю настільки посилювалися, що втрачав свідомість. Болі проектувалися в зовнішні відділи гомілки і стопи. Проводилось консервативне лікування популярними анальгетиками, а також Трамалом і вітамінізація в поєднанні з фізіотерапевтичними процедурами. Хворий вимагав проведення термінового хірургічного втручання.

Неврологічне дослідження виявило зниження всіх видів чутливості в зоні іннервації поверхневої і глибокої гілок малогомілкового нерва лівої гомілки, а також в зоні іннервації зовнішнього шкірного нерва гомілки і в зоні литкового нерва лівої стопи.

Поперековий лордоз сплощений, відзначалася болючість паравертебральних точок і остистих відростків на рівні четвертого і п’ятого поперекових хребців. Виражено зниження м’язової сили в згиначів і розгинача лівої стопи і відвідних її м’язів. При МРТ-дослідженні виявлена ​​величезна грижа, яка виходить із міжхребцевого диска між п’ятим поперековим і 1-крижовий хребцями. Грижа займала майже весь просвіт хребетного каналу (11 мм). Хворому в стаціонарі проводились протибольові блокади за методикою Б.М. Рачкова-В.М. Кустова з використанням розчинів новокаїну і тримекаина, а також прийом метиндола, ФіБС, вітаміну В12, трентала. За даними реовазографії, відзначено збільшення обсягу кровотоку на стороні локалізації болю, де проводилась блокада з 3 дня лікування. Через 15 днів у хворого були куповані болю, відновилися в повному обсязі руху і сила в лівій стопі і гомілки. Він був в змозі приступити до роботи. При контрольному огляді скарг не пред’являв, але відзначав, що при фізичних навантаженнях виникає відчуття тяжкості в попереку. Ніяких скарг на функції тазових органів не пред’являв. При неврологічному дослідженні відзначено повне відновлення тих, що були раніше розладів чутливості на лівій гомілці і стопі. Контрольне МРТ-дослідження показало повний регрес грижі міжхребцевого диска.

Збереження стійких болів вказувало на відсутність лікувального ефекту від проведеної терапії і супроводжувалося незначним підвищенням обсягу кровотоку на стороні виконуваної блокади за даними реовазографії, що розглядалося як індикатор твердотканності і невправляемості грижовоговипинання і вимагало хірургічного лікування.

Пропонований спосіб лікування розглядається як альтернатива хірургічному лікуванню і рекомендується до використання при наявності грижі міжхребцевого диска при консервативному лікуванні або відмову хворого від оперативного лікування, а також як остання можливість уникнути операції.

Зазначений феномен розсмоктування грижі міжхребцевого диска в наших спостереженнях підтверджується шляхом поетапних ЯМР-досліджень, які переконливо свідчать про можливість повного регресу гриж міжхребцевого диска, але лише у частини хворих. Це пов’язано з гістологічної структурою випав фрагмента міжхребцевого диска, вмістом якого є або частина пульпозного ядра, або змішаний характер, що і впливає на можливість повного розсмоктування цієї грижі, що може бути пов’язано з наявністю у фрагменті грижі більш щільних утворень (частина фіброзного кільця або гіалінових елементів).

Спосіб комплексного лікування гриж міжхребцевого диска при остеохондрозі хребта, який включає проведення медикаментозної протибольовий блокади, що відрізняється тим, що в поєднанні з блокадою здійснюють комплексний прийом трентала, метиндола, ФіБС та вітаміну В12.

Патент на винахід №2240791 Патент на винахід №2240791

MM4A — Дострокове припинення дії патенту СРСР або патенту Російської Федерації на винахід через несплату у встановлений термін мита за підтримку патенту в силі

Дата припинення дії патенту: 01.10.2004

Повідомлення опубліковане: 20.02.2007 БІ: 05/2007

Джерело: Патент на винахід №2240791

Також ви можете прочитати