Роль засобів корекції стану антиоксидантної системи в оптимізації працездатності спортсменів високої кваліфікації, Асоціація Російських озонотерапевтів

17.11.2017

Асоціація Російських озонотерапевтів

Офіційне представництво в Інтернет Асоціації Російських озонотерапевтів

Роль засобів корекції стану антиоксидантної системи в оптимізації працездатності спортсменів високої кваліфікації

Науково-дослідний центр фармако-епідеміологічних досліджень, Москва

Біорадікали і Антиоксиданти. Том 2, №1, стор. 74-80

Ключові слова: антиоксидантна система, корекція, працездатність спортсменів

Роль засобів корекції стану антиоксидантної системи в оптимізації працездатності спортсменів високої кваліфікації, Асоціація Російських озонотерапевтівРоль засобів корекції стану антиоксидантної системи в оптимізації працездатності спортсменів високої кваліфікації, Асоціація Російських озонотерапевтів

Key words: antioxidant system, correction, working capacity of sportsmens

Метою дослідження була оцінка працездатності спортсменів при використанні програми корекції антиоксидантного потенціалу організму. У дослідженні брали участь спортсмени — представники циклічних видів спорту, в 60% випадків мають спортивне звання. У представників основної групи здійснювали дослідження антиоксидантних резервів, на підставі чого підбирали склад комплексу з антиоксидантними властивостями. В основній групі (n = 24) тестування проводилося до і після прийому комплексу, в групі порівняння (n = 30) — до і після прийому плацебо. Для оцінки ефективності даного алгоритму стимуляції метаболізму використовували технології визначення фізичної працездатності. Отримані в ході дослідження результати показали наявність позитивного впливу спрямованої оптимізації антиоксидантного потенціалу організму на працездатність спортсменів.

The aim of this paper is estimation working capacity of sportsman under use of program of antioxidant potential correction. Sportsman of main group (n = 24) were tested on antioxidant potential. These data was used for selection of individual complex of antioxidants. In main group study of working capacity, including technologies of its estimation, was executed before and after the course of this complex use. In control group (n = 30) indicated testing was providing analogically. Our results have shown the positive action of directed optimization of the antioxidant system state on physical capacity of sportsman.

Джерело: Роль засобів корекції стану антиоксидантної системи в оптимізації працездатності спортсменів високої кваліфікації, Асоціація Російських озонотерапевтів

Також ви можете прочитати