Словник медичних абревіатур

17.11.2017

Словник медичних абревіатур

Словник медичних абревіатур

У цій статті ми даємо переклад з лікарського на російський

АБПФ — антибактеріальна профілактика

АБТ — антибактеріальна терапія

АТ — артеріальний тиск

АДГ — антидіуретичний гормон а-ГнРГ — агоніст гонадотропін-рілізінг- гормону

АГ — артеріальна гіпертензія

АК — аортальний клапан

АКМ — альвеолярна м’якотканинних саркома

АКТГ — адренокортикотропний гормон

АКШ — аорто-коронарне шунтування

АНА — антинуклеарні антитіла

АОК — ангіоневротичний набряк Квінке

АРС — адренергічна реактивність судин

АСАТ — антиспермальні антитіла

АСК — ацетилсаліцилова кислота

АСП — алкогольний синдром плода

АФЛС — антифосфоліпідний синдром

АЧТЧ — активований частковий тромопластіновое час

БАВ — біологічно активні речовини

БАД — біологічно активні добавки

БГС — бета-гемолітичні стрептококи

БКК — велике коло кровообігу

БКК — блокатори кальцієвих каналів

БОД — хвороби органів дихання

ХПСШ — хвороби, що передаються статевим шляхом

БТТ — базальна температура тіла

БЦЖ — бацила Кальмета-Герена

ВГА — вірус гепатиту А

ВДП — повітряно-дихальний потік

ВІП — вазоактивний інтестинального пептид

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини

ВІЕФ — реакція зустрічного іммуноелектрофореза

ВЛОК — внутрішньосудинне лазерне опромінення крові

в / в — внутрішньовенно в / к — під шкіру в / м — внутрішньом’язово

ВМІ-ІСД — внутрішньоматкова інсемінація спермою донора

ВМІ-ІСМ — внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка

ВМК — ванілілміндальной кислота

ВМС — внутрішньоматкова спіраль

ВМС — внутриматочное засіб

ВНС — скронево-нижньощелепний суглоб

ВПГ — вірус простого герпесу

ВПР — вроджені вади розвитку

ВПС — вроджені вади серця

ВПС — верхній стравохідний сфінктер

ВСД — вегето-судинна дистонія

ВУІ — внутрішньоутробні інфекції

ВЧД — внутрішньочерепний тиск

ГВК — гомованіліновой кислота

ДДУ — грудні дихальні зусилля

ГІП — глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид

ГІФТ (GIFT) — перенесення ембріонів в маткові труби

ГК — гомованіліновой кислота

ГКМП — гіпертрофічна кардіоміопатія

Г-КСФ — гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор

ГМ-КСФ — гранулоцитарно-макрофагаль-ний колонієстимулюючий фактор

ГнРГ — гонадотропін-рилізинг-гормон (гонадоліберину)

ГОКМП — гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія

ГПЖ — гіпертрофія правого шлуночка

ДПП — гіпертрофія правого передсердя

ГР — гормон росту

ГР — група ризику

ГТГ — гомеостатический Тимусна гормон

Гематоенцефалічний бар’єр — гематоенцефалічний бар’єр

ГЕР — гастроезофагеальний рефлюкс

ДАТ — діастолічний артеріальний тиск

ДБСТ — дифузні хвороби сполучної тканини

ДВНС — дисфункція вісочноніжнечелюстного суглоба

ДВС — дисеміноване внутрішньосудинне згортання

ДВС-синдром — синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання

ДГ — дифузний гломерулонефрит

ДГІ — дисемінована гонококова інфекція

ДГС — дихальні газові суміші

ДГР — дуоденогастральногорефлюкс

ДГЕР — дуоденогастральноезофагеальний рефлюкс

ДД — диференціальний діагноз

ДДП — тиск в дихальних шляхах

ДЕС — діетилстильбестрол (Синестрол)

ДЖВП — дискінезія жовчовивідних шляхів

ДЗЛА — тиск заклинювання в легеневій артерії

ДКБ — декомпресійна хвороба

ДКМП — дилатаційна кардіоміопатія

ДЛзд — дифузійна здатність легенів при затримці дихання

ДЛус — дифузійна здатність легенів в стійкому стані

ДМШП — дефект міжшлуночкової перегородки

ДМК — дисфункциональное маткова кровотеча

ДМПП — дефект міжпередсердної перегородки

ДНК — дезоксирибонуклеїнової кислоти

ДС — дихальна система

ЗДА — залізодефіцитна анемія

ЖЕЛ — життєва ємкість легень

ЖКХ — жовчнокам’яна хвороба

Шлунково-кишкового тракту — шлунково-кишковий тракт

ЖМББ — живіт м’який, безболісний

ЖПО — жіночі статеві органи

ЗГТ — замісна гормональна терапія

ЗІФТ (ZIFT) — перенос зигот в маткові труби

ЗІЕ — затяжний інфекційний ендокардит ЗПСШ — захворювання, що передаються статевим шляхом

ЗСН — застійна серцева недостатність

ІАПФ — інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту

ІАС — ізольований аортальнийстеноз

ІХС — ішемічна хвороба серця

ШВЛ — штучна вентиляція легенів

ІГСС — ідіопатичний гіпертрофічнийсубаортальний стеноз

ІК — штучний кровообіг

ІКСІ (ICSI, IntraCytoplasmic Sperm Injection) — ін’єкція сперматозоїда в яйцеклітину (інтрацитоплазматична ін’єкція сперматозоїда)

ІМ — інфаркт міокарда

ІНЦД — інсулінонезалежний цукровий діабет (діабет II типу)

ІПП — інгібітор протонного насоса

ІПСШ — інфекції, що передаються статевим шляхом

ІПС — ізольований пульмональний стеноз

ІСМ — внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка

ІСД — внутрішньоматкова інсемінація спермою донора

ІТП — ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

ІФА — імуноферментний аналіз

ІЕ — інфекційний ендокардит

ІЕПК — інфекційний ендокардит протеза клапана

ІЕТК — інфекційний ендокардит з переважним ураженням тристулкового клапана

КА — коарктація аорти

кап / хв — крапель в хвилину

КВДП — катар верхніх дихальних шляхів (гостра респіраторна вірусна інфекція)

КДД — кінцевий діастолічний тиск

КДДлж — кінцевий діастолічний тиск в лівому шлуночку

КДО — кінцевий діастолічний об’єм

КДРлж — кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка

КК — кліренс креатиніну

КОК — комбіновані оральні контрацептиви

КОС — кислотно-лужний стан

КПУ — кількість каріозних (К), пломбувальних (П) і віддалених (У) зубів (індекс, DMF)

КТ — комп’ютерна томографія к-та — кислота

КУДІ — комплексне уродинамічне дослідження

КЩР — кислотно-лужну рівновагу

ЛА — легенева артерія

ЛА / Ао — відношення діаметра стовбура легеневої артерії до діаметра аорти

ЛАД — легенева артеріальна гіпертензія

ЛГ — лютеїнізуючий гормон

ЛШ — лівий шлуночок

ЛІІ — лейкоцитарний індекс інтоксикації

ЛНЕ — лихоманка неясної етіології

ЛП (а) — ліпопротеїн (a)

ЛПВЩ, ЛВП — ліпопротеїни високої щільності

ЛПНЩ, ЛНП — ліпопротеїни низької щільності

ЛПДНЩ, ЛОНП — ліпопротеїни дуже низької щільності

ЛППП, ЛПП — ліпопротеїни проміжної щільності

ЛЗ — лікарський засіб

ЛТГ — лактотропного гормон (пролактин)

МА — миготлива аритмія

МАС — синдром Морганьї — Адамса-Стокса

МБК — мінімальна бактерицидна концентрація

МБК — множинний швидкоплинний карієс

МБТ — мікобактерія туберкульозу МВ — мікробна вегетація мг / кг — міліграм на кілограм маси тіла

мг / кг / хв — міліграм на кілограм маси тіла в хвилину

мг / кг / сут — міліграм на кілограм маси тіла на добу

мг / м2 — міліграм на квадратний метр поверхні тіла

мг / сут — міліграм на добу

МО — міжнародні одиниці

МЕЗА (MESA) — аспірація сперматозоїдів з придатка яєчка

МІБП — медичні імунобіологічні препарати

МКБ — сечокам’яна хвороба

МКБ — міжнародна класифікація хвороб

МКК — мале коло кровообігу

М-КСФ — макрофагальний колонієстимулюючий фактор

МЛА — метод лактаційної аменореї ммоль — миллимоль мм рт. ст. — міліметр ртутного стовпа

МО — хвилинний об’єм серця

МОБКК — хвилинний об’єм великого кола кровообігу

МОК — хвилинний об’єм кровообігу

МОС — хвилинний об’єм серця

МОС — миттєві об’ємні швидкості

МПД — мозковий перфузионное тиск

МПК — мінімальна переважна концентрація

МПП — Атріосептальний

мРНК — матрична рибонуклеїнова кислота

МРТ — магнітно-резонансна томографія

МС — метаболічний синдром

МС — сечовидільна система

МСГ — меланоцитостімулірующий гормон

МСКТ — мультиспіральна комп’ютерна томографія

МЦД — мінімальна церебральна дисфункція

Наро — неспецифічні адаптаційні реакції організму

НЗЛ — неспецифічні захворювання легенів

НМК — порушення мозкового кровообігу

НПЗП, НСПЗП — нестероїдні протизапальні препарати

НПЗЗ — нестероїдні протизапальні засоби

НПС — нижній стравохідний сфінктер

НС — нервова система

НТЕ — неспецифічний тромбоендокардіт

НЦД — нейро-циркуляторна дистонія (вегето-судинна дистонія)

НЕЛ — несприятливі ефекти лікарських засобів

НВК — неспецифічний виразковий коліт

ОАП — відкрита артеріальна протока

ОБР — відпускаються без рецепта

ОГН — гострий гломерулонефрит

ОДС — опорно-рухова система

ОІЕ — гострий інфекційний ендокардит

ГІМ — гострий інфаркт міокарда

ОК — оральні контрацептиви

окЛПНП — окислені ліпопротеїни низької щільності

ОЛ — гострий лімфоцитарний лейкоз

ОЛС — загальне легеневе опір

ГМЛ — гострий мієлоїдний лейкоз

ГПМК — гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт)

ООіСБАХП — інші органи і системи без актуальною хірургічній патології

ООЛ — залишковий об’єм легенів

ОПН — гостра ниркова недостатність

ОПС — загальний периферичний опір

ОПСС — загальний периферичний судинний опір

ГУРТ — загальна патогенна терапія

ГРВІ — гостра респіраторна вірусна інфекція

ГРЗ — гостре респіраторне захворювання

ГРІ — гострі респіраторні інфекції

ГРЛ — гостра ревматична лихоманка

ВІД — оптична томографія

ОТТГ — оральний тест на толерантність до глюкози

ОФВ — обсяг форсованого видиху

ОФВ1 — об’єм форсованого видиху за 1 секунду

ОФЕКТ — однофотонная емісійна томографія

Охс — загальний холестерин

ОЦК — об’єм циркулюючої крові

ОЦП — одишечно-цианотический напад

РА — ревматоїдний артрит

РА — реакція аглютинації

РБТЛ — реакція бластной трансформації лімфоцитів

РДСВ — респіраторний дистрес-синдром дорослих

РІ — ротавірусна інфекція

РІА — радіоімунний аналіз

ІБТ — реакція іммобілізації блідих трепонем

РИФ — реакція імунофлюоресценції

РМЗ — рак молочної залози

Рні — радіонуклідне дослідження

РНК — РНК

рРНК — рибосомальні РНК

РСК — реакція зв’язування комплементу

РСП — рекомендована добова потреба

РГГА — реакція гальмування гемаглютинації

РФ — ревматоїдний фактор

РФ — ретикулярна формація

РХПГ — ретроградна холангіопанкреатографія

САД — систолічний артеріальний тиск

СГЯ — синдром гіперстимуляції яєчників

СД — цукровий діабет

СІ — серцевий індекс

СК — система кровотворення

ВКВ — системний червоний вовчак

СКО — середній корпускулярний обсяг

СКФ — швидкість клубочкової фільтрації

СЛР — серцево-легенева реанімація

СМА — спінальна м’язова атрофія

СМЖ — спинномозкова рідина

СН — серцева недостатність

СОАГС — синдром обструктивного апное-гіпопное сну

ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів

СОПР — слизова оболонка порожнини рота

ССЗ — серцево-судинні захворювання

СПВ — швидкість пульсової хвилі

СНІД — синдром набутого імунного дефіциту

СПКЯ — синдром полікістозних яєчників

СПР — солі для пероральної регідратації

СПЯ — синдром полікістозних яєчників

ССС — серцево-судинна система

ССС — системний судинний опір

Протипоказання — синдром слабкості синусового вузла

СТГ — соматотропний гормон

Сузі (SUZI) — введення сперматозоїдів під зону пеллюціда

Т 1/2 — час напіввиведення антибіотика з крові

ТЕЗА (TESA) — аспірація сперматозоїдів з яєчка

ТІА — транзиторна ішемічна атака

ТК — тристулковий клапан

ТНЕ — тромботический неінфекційний ендокардит

тРНК — транспортна РНК, функцією якої є доставка амінокислот до місця синтезу білка

ТТГ — тиреотропний гормон

ТТЕхоКГ — трансторакальная ехокардіографія

ТУР — трансуретральна резекція

ТЕО — тромбоемболічні ускладнення (тромбоемболія)

ТЕЛА — тромбоемболія легеневої артерії

уд / хв — ударів в хвилину

УЗД — ультразвукова діагностика

УЗД — ультразвукове дослідження

УЗТ — ультразвукова томографія

УЗТ — ультразвукова терапія

УНС — керуюча нервова система

УО — ударний об’єм (серця)

УП — вузликовий періартеріїт

УФОК — ультрафіолетове опромінення крові

ФВ — фракція викиду

ФВД — функції зовнішнього дихання

ФЖ — фібриляція шлуночків

ФЖЕЛ — форсована життєва ємкість легень

ФП — фібриляція передсердь

ФР — фактори ризику

ФСГ — фолікулостимулюючий гормон

ХГ (ХГТ) — хоріонічний гонадотропін

ХГЧ — хоріонічний гонадотропін людини

ХЖДА — хронічна залізодефіцитна анемія

ХЛЛ — хронічний лімфоцитарний лейкоз

ХМЛ — хронічний мієлоїдний лейкоз

ХНЗЛ — хронічні неспецифічні захворювання легенів

ХОБ — хронічний обструктивний бронхіт

ХОЗЛ — хронічна обструктивна хвороба легень

ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень

ХНН — хронічна ниркова недостатність

ХСН — хронічна серцева недостатність

цАМФ — циклічний аденозинмонофосфат

ЦВТ — центральний венозний тиск

цГМФ — циклічний гуанозинмонофосфат

ЦД — кольорова доплерографія

ЦВК — циркулюючі імунні комплекси

ЦНС — центральна нервова система

ЧД — частота дихання

ЧЛС — чашечно-лоханочная система

лМГ — людський менопаузальний гонадотропін

ЧМН — черепно-мозкові нерви

ЧМТ — черепно-мозкова травма

ЧПЕС — чреспищеводная електрокардіостимуляція

ЧПЕхоКГ — чреспищеводная ехокардіографія

ЧСЖ — частота скорочень шлуночків

ЧСС — частота серцевих скорочень

ЧТВ — приватна тромбопластиновий час

ЧТКА — черезшкірна транслюмінальна коронарна ангіопластика

ЧХГ — людський хоріонічний гонадотропін

ШКГ — шкала коми Глазго

ЛФ — лужна фосфатаза

ЕБ — електролітний баланс

ЕІТ — електроімпульсна терапія

ЕКО — екстракорпоральне запліднення

ЕОС — електрична вісь серця

ЕП — естроген-прогестинові препарати

ЕС — ендокринна система

ЮА — ювенільний артрит

ПАС — ювенільний анкілозуючийспондиліт

ЮІА — ювенільний ідіопатичний артрит

ЮРА — ювенільний ревматоїдний артрит

ЯБЖ — виразкова хвороба шлунка

ЯМР — ядерний магнітний резонанс

Словник медичних абревіатурХочете читати все найцікавіше про красу і здоров’я, підпишіться на розсилку!

Розкажіть про статтю друзям або згодувати її принтеру

Статті по темі
Медичні центри

Онлайн-консультації Задати питання отримаєте консультацію

у наших експертів

© 2004 — 2017 Doctor.kz

Всі права захищені. Передрук матеріалів тільки з вказівкою на джерело.

Увага! Інформація, опублікована на цьому сайті, є довідковою або популярною. Діагностика та призначення лікарських препаратів вимагають знання історії хвороби і безпосереднього обстеження лікарем. Ми рекомендуємо Вам, для виключення випадків непорозуміння, з питань застосування ліків і діагностики звертатися до лікаря.

P. S. На вулиці холодно, аскорбінку не забудьте 🙂

Джерело: Словник медичних абревіатур

Також ви можете прочитати