Тема: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ-1 — Студопедія

17.11.2017

Тема: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ-1

Актуальність теми. У теперішній час серцево-судинна патологія займає провідне місце в структурі захворюваності населення. Недостатність серця розвивається в результаті пошкодження міокарда (порушення коронарного кровообігу, гіпоксія, інтоксикація та ін.) І перевантаження серця (пороки клапанів, гіпертонічна хвороба і т.д.). Патологія серця довгий час може залишатися прихованою, що забезпечується включенням кардіальних і екстракардіальних компенсаторних механізмів. Одним з досконалих внутрішньосерцевих механізмів компенсації є гіпертрофія. Однак вона несе в собі і патологічні риси — порушення іннервації, кровообігу, енергозабезпечення кардіоміоцитів. Це в кінцевому підсумку, призводить до розвитку кардіосклерозу і недостатності серця. Характер компенсаторних і власне патологічних процесів багато в чому визначається нервової і ендокринної системами. Знання цих процесів необхідно для успішної боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Порушення коронарного кровообігу може виникати в результаті невідповідності між потребою міокарда в кисні і його доставкою кров’ю. Найчастіше це відбувається при ураженні вінцевих артерій атеросклерозом. Коронарна недостатність може проявлятися функціональними порушеннями, а також некротичними змінами в м’язі серця — інфаркт міокарда.

&# 9827; знати терміни, визначення понять, класифікацію і причини, механізми порушення функцій серцево-судинної системи; знати патогенезу основних клінічних проявів серцевої недостатності.

&# 9827; вміти застосовувати теоретичні знання про закономірності порушення в системі кровообігу для діагностики, прогнозування даних типових патологічних процесів, обґрунтування принципів патогенетичної терапії і профілактики.

Завдання для самопідготовки:

&# 9827; Для оволодіння знаннями по темі — читання текстів основної та додаткової літератури, конспектів лекцій.

&# 9827; Для закріплення і систематизації знань по темі — складання плану і тез відповідей; рішення тестових завдань 1 рівня.

&# 9827; Для формування умінь по темі — рішення типових ситуаційних професійних завдань.

1. Патофізіологія: підручник: у 2 томах / під ред. В.В. Новицького, Е.Д. Гольдберга, О.І. Уразовой. — 4-е изд., Перераб. і доп. — М .: ГЕОТАР-Медіа, 2010. — Т. 2. — С. 148-151; 179-220.

2. Патологічна фізіологія / під ред. М.М. Зайко. — М .: МЕДпресс-інформ, 2007. — С. 388-446.

1. Патологія: навчальний посібник для студентів медичних вузів / під ред. В.Т. Довгих і В.В. Русакова. — Омськ: Изд-во ОмГМА, 2012. — С. 162-181.

Питання для самопідготовки

1.Анатомія і фізіологія серцево-судинної системи.

2. Регуляція діяльності серця і судин.

1. Недостатність кровообігу: визначення поняття, види.

2. Серцева недостатність: визначення поняття, види, причини.

3. Патогенез клінічних проявів серцевої недостатності.

4. Порушення центральної гемодинаміки при серцевій недостатності.

5. Гостра серцева недостатність: визначення поняття, види, причини.

6. Механізми і прояви гострої правошлуночкової недостатності серця.

7. Причини, механізми розвитку гострої лівошлуночкової недостатності.

8. Патогенез і прояви церебрального синдрому при гострої лівошлуночкової недостатності.

9. Патогенез серцевої астми і набряку легенів при гострій лівошлуночкової недостатності.

10. Етіологія і патогенез кардіогенного шоку.

Тести для самопідготовки та контролю

1. Що таке недостатність кровообігу?

а) це нездатність серця забезпечувати адекватне кровопостачання органів без участі компенсаторних механізмів, що не приводяться в дію в тих же обставинах, якщо функціональні можливості серця знаходяться в межах норми;

б) це такий стан, при якому навантаження, що падає на серце, перевищує його здатність здійснювати роботу, адекватну навантаженні;

в) це такий стан, при якому система кровообігу не забезпечує потребу тканин і органів в кровопостачанні, адекватному рівню їх функції і пластичних процесів в них.

2. Що таке серцева недостатність по Ф.З. Меерсон?

а) це нездатність серця забезпечувати адекватне кровопостачання органів без участі компенсаторних механізмів, що не приводяться в дію в тих же обставинах, якщо функціональні можливості серця знаходяться в межах норми;

б) це такий стан, при якому навантаження, що падає на серце, перевищує його здатність здійснювати роботу, адекватну навантаженні;

в) це такий стан, при якому система кровообігу не забезпечує потребу тканин і органів в кровопостачанні, адекватному рівню їх функції і пластичних процесів в них.

3. Серцева недостатність це:

а) це нездатність серця забезпечувати адекватне кровопостачання органів без участі компенсаторних механізмів, що не приводяться в дію в тих же обставинах, якщо функціональні можливості серця знаходяться в межах норми;

б) це сукупність гемодинамічних порушень, що ведуть до порушення кровопостачання всіх або окремих органів і тканин, а також до патологічного перерозподілу обсягу крові в різних областях судинного русла;

в) це такий стан, при якому система кровообігу не забезпечує потребу тканин і органів в кровопостачанні, адекватному рівню їх функції і пластичних процесів в них.

4. Яка форма недостатності кровообігу виникає раптово, розвивається протягом декількох годин і доби?

5. Яка форма недостатності кровообігу виникає поступово, розвивається протягом декількох місяців і років?

6. Що характерно для компенсованої форми недостатності кровообігу?

а) ознак порушення кровообігу немає;

б) ознаки порушення кровообігу з’являються при навантаженні;

в) ознаки порушення кровообігу з’являються в спокої.

7. Що характерно для некомпенсованою форми недостатності кровообігу?

а) ознак порушення кровообігу немає;

б) ознаки порушення кровообігу з’являються при навантаженні;

в) ознаки порушення кровообігу з’являються в спокої.

8. Залежно від захисно-компенсаторних механізмів початкова форма серцевої недостатності є:

б) декомпенсованою оборотного;

в) декомпенсированной незворотною.

9. Залежно від захисно-компенсаторних механізмів виражена форма серцевої недостатності є:

б) декомпенсованою оборотного;

в) декомпенсированной незворотною.

10. Залежно від захисно-компенсаторних механізмів кінцева форма серцевої недостатності є:

б) декомпенсованою оборотного;

в) декомпенсированной незворотною.

11. Одним з ранніх гемодинамічних показників формується серцевої недостатності є:

а) зниження артеріального тиску;

б) підвищення артеріального тиску;

в) зниження фракції викиду;

г) збільшення хвилинного обсягу серця.

12. Одним з ранніх гемодинамічних показників формується серцевої недостатності є:

а) зниження артеріального тиску;

б) підвищення артеріального тиску;

в) збільшення кінцево-діастолічного тиску в шлуночках серця;

г) збільшення хвилинного обсягу серця.

13. Що характерно для термінових компенсаторних механізмів гемодинамічних порушень при серцевій недостатності?

а) включаються швидко, діють недовго;

б) включаються повільно, діють недовго;

в) включаються поступово, діють тривало;

г) включаються поступово, діють недовго.

14. Що характерно для довготривалих компенсаторних механізмів гемодинамічних порушень при серцевій недостатності?

а) включаються швидко, діють недовго;

б) включаються повільно, діють недовго;

в) включаються поступово, діють тривало;

г) включаються поступово, діють недовго.

15. Вкажіть терміновий кардіальний механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності.

а) підвищення активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи;

в) гіпертрофія міокарда;

г) збільшення об’єму циркулюючої крові.

16. Вкажіть терміновий кардіальний механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності.

а) підвищення активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи;

б) гетерометричний механізм Франка-Старлінг;

в) гіпертрофія міокарда;

г) збільшення об’єму циркулюючої крові.

17. Вкажіть терміновий кардіальний механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності.

а) підвищення активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи;

б) гомеометрической механізм;

в) гіпертрофія міокарда;

г) збільшення об’єму циркулюючої крові.

18. У чому полягає суть Гетерометричний механізму компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності?

а) зменшення обсягу крові в шлуночках серця призводить до сильнішого скорочення серця;

б) збільшення обсягу крові в шлуночках серця призводить до сильнішого скорочення серця;

в) утруднення викиду крові з шлуночків серця призводить до різкого зниження напруги м’язових волокон серця;

г) утруднення викиду крові з шлуночків серця призводить до різкого збільшення напруги м’язових волокон серця.

19. У чому полягає суть гомеометрической механізму компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності?

а) зменшення обсягу крові в шлуночках серця призводить до сильнішого скорочення серця;

б) збільшення обсягу крові в шлуночках серця призводить до сильнішого скорочення серця;

в) утруднення викиду крові з шлуночків серця призводить до різкого зниження напруги м’язових волокон серця;

г) утруднення викиду крові з шлуночків серця призводить до різкого збільшення напруги м’язових волокон серця;

20. Вкажіть терміновий екстракардіальні механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності

а) підвищення активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи;

в) гіпертрофія міокарда;

г) гетерометричний механізм.

21. Підвищення активності симпатичного відділу вегетативної нервової системи, як терміновий екстракардіальні механізм компенсації гемодинамічних розладів при серцевій недостатності, призводить до:

а) позитивного тільки батмотропний ефекту;

б) позитивного тільки хронотропний ефект;

в) позитивного тільки дронотропному ефекту;

г) позитивного тільки инотропному ефекту;

д) позитивним батмо-, хроно-, дроно- і инотропному ефектів.

22. Вкажіть терміновий екстракардіальні механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності.

а) збільшення об’єму циркулюючої крові;

в) гіпертрофія міокарда;

г) гетерометричний механізм.

23. Вкажіть терміновий екстракардіальні механізм компенсації гемодинамічних порушень при серцевій недостатності.

а) підвищення здатності споживання кисню тканинами з одиниці об’єму крові, що притікає;

в) гіпертрофія міокарда;

г) гетерометричний механізм.

24. Механізми компенсації гемодинамічних порушень якої групи включаються переважно при формуванні гострої серцевої недостатності?

а) термінові кардіальні і екстракардіальні;

б) довгострокові кардіальні і екстракардіальні;

в) довгострокові кардіальні;

г) довгострокові екстракардіальні.

25. Механізми компенсації гемодинамічних порушень якої групи включаються переважно при формуванні хронічної серцевої недостатності?

а) термінові кардіальні;

б) термінові екстракардіальні;

в) довгострокові кардіальні;

г) довгострокові екстракардіальні.

26. Що є провідним фактором (ланкою) патогенезу серцевої недостатності?

а) розлад водного обміну в міокарді;

б) розлад білкового обміну в міокарді;

в) розлад вуглеводного обміну в міокарді;

г) розлад енергетичного обміну в міокарді.

27. Вкажіть одне з основних клінічних проявів серцевої недостатності:

28. Вкажіть одне з основних клінічних проявів серцевої недостатності:

29. Вкажіть одне з основних клінічних проявів серцевої недостатності:

30. Вкажіть одне з основних клінічних проявів серцевої недостатності:

31. Який рефлекс забезпечує розвиток тахікардії при серцевій недостатності?

32. У чому полягає сутність рефлексу Бейнбріджа?

а) зниження частоти і сили серцевих скорочень при зменшенні тиску в гирлах порожнистих вен;

б) збільшення частоти і сили серцевих скорочень при зниженні тиску в гирлах порожнистих вен;

в) збільшення частоти і сили серцевих скорочень при підвищенні тиску в гирлах порожнистих вен;

г) зниження частоти і сили серцевих скорочень при підвищенні тиску в гирлах порожнистих вен.

33. Тахікардія при серцевій недостатності забезпечується:

а) тільки механізмом прямої дії (прямий вплив причинного фактора на серце);

б) тільки гуморальним механізмом (зміна газового та хімічного складу крові);

в) тільки рефлекторним механізмом (рефлекс Бейнбріджа);

г) рефлекторним механізмом (рефлекс Бейнбріджа) і гуморальним механізмом (зміна газового та хімічного складу крові).

Тема: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ-1 - Студопедія

34. Задишка при серцевій недостатності формується в результаті:

а) застою крові в судинах малого кола кровообігу;

б) застою крові в судинах великого кола кровообігу;

в) застою крові в системі ворітної вени.

35. Центральним називається ціаноз, що виникає в результаті:

а) недостатнього насичення крові киснем в легенях;

б) надлишкового насичення крові киснем в легенях;

в) уповільнення струму крові по капілярах, що веде до більш повного використання кисню тканинами;

г) прискорення течії крові по капілярах, що веде до меншого використання кисню тканинами.

36. периферичної називається ціаноз, що виникає в результаті:

а) недостатнього насичення крові киснем в легенях;

б) надлишкового насичення крові киснем в легенях;

в) уповільнення струму крові по капілярах, що веде до більш повного використання кисню тканинами;

г) прискорення течії крові по капілярах, що веде до меншого використання кисню тканинами.

37. Змішаним називається ціаноз, який виникає в результаті:

а) недостатнього насичення крові киснем в легенях;

б) уповільнення струму крові по капілярах, що веде до більш повного використання кисню тканинами;

в) обох (а) і (б) механізмів.

38. Вкажіть основний патогенетичний фактор розвитку ціанозу при серцевій недостатності:

а) недостатнє насичення крові киснем в легенях;

б) надлишкове насичення крові киснем в легенях;

в) недостатнє насичення крові вуглекислим газом;

г) надлишкове насичення крові вуглекислим газом.

39. Що є основною ланкою патогенезу левожелудочковойнедостатності серця?

а) застій крові в артеріальних судинах великого кола кровообігу;

б) застій крові в венозних судинах великого кола кровообігу;

в) застій крові в малому колі кровообігу;

г) застій крові в системі ворітної вени.

40. Коли виникає легеневий синдром (серцева астма і набряк легень)?

а) при гострої лівошлуночкової недостатності серця;

б) при гострій правошлуночкової недостатності серця;

в) при хронічній серцевій недостатності.

41. Яка серцева недостатність може проявлятися серцевим синдромом?

а) гостра лівошлуночкова;

б) гостра правошлуночкова;

в) хронічна лівошлуночкова;

г) хронічна правошлуночкова.

42. Проявом який серцевої недостатності є кардіогенний шок?

а) гострої лівошлуночкової;

б) гострої правошлуночкової;

в) хронічної лівошлуночкової;

г) хронічної правошлуночкової.

43. Що таке кардіогенний шок?

а) гостро розвивається патологічний процес, що виникає при інфаркті міокарда і характеризується порушенням системної та регіональної гемодинаміки і життєдіяльності організму;

б) гостро розвивається патологічний стан, що виникає при правошлуночкової серцевої недостатності, що характеризується порушенням системної та регіональної гемодинаміки і життєдіяльності організму;

в) гостро розвивається патологічний процес, що виникає при правошлуночкової серцевої недостатності, що характеризується порушенням системної та регіональної гемодинаміки і життєдіяльності організму.

44. Ускладненням чого є кардіогенний шок?

б) інфаркту міокарда;

г) недостатності клапанів серця.

45. Що є пусковим патогенетичним фактором кардіогенного шоку?

а) різке підвищення артеріального тиску;

б) різке зниження артеріального тиску;

в) різке зниження скоротливої ​​функції міокарда;

г) різке підвищення.

46. ​​Як змінюється хвилинний обсяг крові при кардіогенному шоці?

а) підвищується незначно;

б) підвищується істотно;

47. Як змінюється артеріальний тиск при кардіогенному шоці?

а) підвищується незначно;

б) підвищується істотно;

48. Обсяг циркулюючої крові при кардіогенному шоці:

а) збільшується незначно;

б) збільшується істотно;

г) не змінюється.

49. Тонус периферичних судин при кардіогенному шоці:

в) не змінюється.

50. Яке порушення кислотно-основного стану крові характерно для кардіогенного шоку?

а) метаболічний ацидоз;

б) метаболічний алкалоз;

в) газовий ацидоз;

г) газовий алкалоз.

51. Приєднання до кардіогенного шоку якого синдрому робить його незворотним?

а) синдрому ДВС крові;

б) респіраторного дистрес-синдрому дорослих;

Джерело: Тема: ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ-1 — Студопедія

Також ви можете прочитати