ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 28

17.11.2017

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 28. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Коронарна недостатність. Патофізіологія кровоносних судин

МЕТА ЗАНЯТТЯ:визначати типові патологічні процеси і порушення в системі кровообігу: недостатність кровообігу; недостатність серця, аритмії серця. Аналізувати причинно — наслідкові взаємозв’язки, вміти розрізняти зміни патологічні і приспособительно — компенсаторні, місцеві і системні в патогенезі недостатності кровообігу, недостатності серця, інфаркту міокарда, шокових станів (кардіогенного шоку). Пояснювати механізми розвитку аритмій серця. Застосовувати знання про типові порушення ритму серцевих скорочень (порушення автоматизму, збудливості, провідності, комбіновані) для аналізу електрокардіограми. Бути здатним аналізувати механізми розвитку клінічних проявів хронічної недостатності серця і кровообігу. Аналізувати причини і механізми розвитку вінцевої (коронарної) недостатності, пояснювати її можливі причини. Аналізувати порушення основних функцій серця при гострій вінцевої (коронарної) недостатності. визначати типові патологічні процеси і порушення в системі кровообігу: артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія; артеріосклероз, атеросклероз. Аналізувати та застосовувати існуючі класифікації типових порушень в системі кровообігу. Розуміти особливості різних форм артеріосклерозу, пояснювати сучасні теорії патогенезу атеросклерозу. Застосовувати сучасні критерії для діагностики артеріальної гіпертензії. Застосовувати знання про експериментальне моделювання вторинних артеріальних гіпертензій (ниркових, ендокринних, нейрогенних) для аналізу їх патогенезу. Трактувати первинну артеріальну гіпертензію як мультифакторіальних захворювання. Бути здатним диференціювати роль змін об’ємного механізму та периферичного опору кровотоку в розвитку різних гемодинамічних варіантів артеріальної гіпертензії. Мати уявлення про можливі генетичні дефекти як основі патогенезу первинної артеріальної гіпертензії. Пояснювати причини та механізми розвитку артеріальної гіпотензії. Знати причини, розуміти механізми виникнення і розвитку первинної та вторинної гіпертензії в системі судин малого кола кровообігу.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації.

2. Недостатність серця внаслідок перевантаження. Причини перевантаження серця об’ємом та опором.

3. Механізми екстреної та довготривалої адаптації серця до надмірного перенапруження: тахікардія, гіперфункція (гетеро-, гомеометрической), гіпертрофія міокарда. Гіпертрофія серця: види, причини, механізми, стадії (по Ф.З. Меерсон). Особливості гіпертрофована міокарда, причини та механізми його декомпенсації.

4. Міокардіальна форма серцевої недостатності. Коронарогенні пошкодження міокарда. Недостатність вінцевого кровообігу (відносна, абсолютна; гостра, хронічна), механізми розвитку. Поняття «критичного стенозу».

5. Наслідки ішемії міокарда: депресія скоротливої ​​активності, електрична нестабільність, пошкодження / некроз кардіоміоцитів, додаткове пошкодження при реперфузії.

6. Ішемічна хвороба серця як прояв вінцевої недостатності, її різновиди. Клініко — лабораторні критерії, прояви та ускладнення інфаркту міокарда. Патогенез кардіогенного шоку. Принципи профілактики і лікування ішемічної хвороби серця.

7. Етіологія і патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарда. Кардіоміопатія. Класифікація. Характеристика причин і механізмів виникнення, клінічних проявів.

8. Поняття про судинної недостатності. Види, причини і механізми її розвитку.

9. Артеріосклероз: визначення поняття, класифікація. Основні форми артеріосклерозу: атеросклероз (Маршана), медіакальціноз (Менкеберга), артеріолосклероз, їх загальна характеристика (типова локалізація, прояви, ускладнення). Експериментальне моделювання.

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 28

10. Атеросклероз. Фактори ризику атеросклерозу. Експериментальні моделі.

11. Сучасні та історичні теорії атерогенезу. Роль пошкодження ендотелію, запалення, спадкових і набутих порушень рецептор — опосередкованого транспорту ліпопротеїнів (ЛП) (порушення рецепторів ЛП, дефекти молекул ЛП, модифікація ЛП) в атерогенезе.

12. Артеріальна гіпертензія (АГ), визначення поняття, принципи класифікації. Гемодинамічні варіанти АГ. Роль порушень пресорних і депресорних систем у розвитку АГ.

13. Первинна та вторинна артеріальна гіпертензія. Етіологія, патогенез. Експериментальні моделі.

14. Первинна АГ як мультифакторіальних захворювання: роль спадковості і зовнішніх чинників у розвитку первинної АГ. Теорії патогенезу первинної АГ (дисрегуляторні, мембранна та ін.).

15. Механізми розвитку первинної та вторинної гіпертензії малого кола кровообігу.

Джерело: ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 28

Також ви можете прочитати