Ультразвукова діагностика рестриктивної кардіоміопатії

17.11.2017

Ультразвукова діагностика рестриктивної кардіоміопатії.

Первинні рестриктивні кардіоміопатії.

Рестриктивні кардіоміопатіівследствіе порушення обміну речовин.

Ехокардіографічні зміни при рестриктивних кардиомиопатиях.

· Незначна або помірна гіпертрофія стінок лівого шлуночка;

· Порушення систолічної функції лівого шлуночка;

· Зменшення в обсязі або відсутність змін порожнин шлуночків;

· Розтягнення порожнистих вен (нижньої, верхньої), печінкових вен, легеневих вен;

· Збільшення швидкості потоку трикуспідального регургітації і ін.

Захворювання серця і інфекційні агенти.

Вірусна етіологія ураження міокарда.

Міокард може дивуватися при туберкульозі, СНІД, дії токсичних агентів та ін.

ЕхоКГ-ознаки неспецифічні і поліморфні.

1. Cardiac Ultrasound. Edited by P. Wilde. London, 1993.

2. Абдулаєв Р.Я. з співавт. Атлас ультразвукової діагностики. Харків, Том 1,2, 1993.

3. Абдулаєв Р.Я., Соболь Ю.С., Шиллер Н.Б., Фостер Е. Сучасна ехокардіографія. Харків, 1998.

4. Клінічне керівництво з ультразвукової діагностики. Під редакцією Митьково В.В., Садріковой В.А., М., Т.5., 1999..

5. Фейгенбаум Х. Ехокардіографія. М., 1999..

6. Амосов Е.Н. Кардіоміопатії. — Київ: Книга плюс, 1999. — 421 с.

7. Амосова Е.Н. Клінічна кардіологія: У 2 т. / О.М. Амосова. — Київ: Здоров’я, Книга-плюс, 1998. — Т.1. — 704 с.

8. Амосова Е.Н. Клінічна кардіологія: У 2 т. / О.М. Амосова. — Київ: Здоров’я, 2002. — Т.2. — 989 с.

9. Гуревич М.А. Хронічна ішемічна (коронарна) хвороба серця: Керівництва для лікарів. — М.: Берег, 1999. — 160 с.

10. Інструментальні методи дослідження в кардіології: Керівництво / Под ред. Г.І. Сидоренко. — Мн., 1994. — 270 с.

11. Кардіоміопатії і міокардит / П.Х.Джанашія, В.А.Круглов, В.А.Назаренко, С.А.Ніколенко. — М.: РГМУ, 2000. — 112 с.

Констант Дж. Клінічна діагностика захворювань серця: Кардіолог біля ліжка хворого / Дж. Констант; Пер. з англ. під ред. А.Л. Сиркіна. — М.: БИНОМ, 2004. — 448 с. 3.3.10.

(Автор — доцент кафедри, к.м.н. Жерков О.М.)

1. Етіологія інфекційного ендокардиту

2. Можливості ехокардіографії у діагностиці інфекційного ендокардиту.

3. Поразка серця при інфекційному ендокардиті.

Етіологія інфекційного ендокардиту.

Патологія клапанного апарату:

· Вроджена патологія клапана (двостулковий аортальний клапана та ін.);

· Ревматичне ураження стулок клапана (ревматичний мітральний стеноз та ін.);

· Системні ураження (системний червоний вовчак та ін.);

· Стан після вальвулопластікі.

Оперативні втручання на серці.

Вроджені вади серця з шунтуванням крові.

Збудники інфекційного ендокардиту:

· Мікобактерії (m. Tuberculosis і ін.);

Інфекційний ендокардит може бути гострим і хронічним.

Для підгострого процесу характерно повільне і рецидивуючий перебіг (виникає через місяць і більше після інфікування).

Можливості ехокардіографії у діагностиці інфекційного ендокардиту.

· Уточнює локалізацію вегетаций;

· Вимір діаметра вегетаций;

· Уточнення характеру вегетаций (плоскі або на ніжці);

· Діагностика ускладнень інфекційного ендокардиту;

· Судження про давність процесу;

3. Поразка серця при інфекційному ендокардитіхарактеризується:

освітою додаткових накладень — вегетаций,

порушенням цілісності стулок і їх руйнуванням,

ураженням подклапанних структур і поразкою ендокарда передсердь і шлуночків.

Вегетації діляться на плоскі, або фіксовані, і пролабує.

Класифікація вегетаций за розміром (діаметром).

Основні ехокардіографічні характеристики вегетаций.

розташування; рух; структура.

Ускладнення, що розвиваються при масивному ураженні мітрального і трикуспідального клапанів.

Ускладнення, що розвиваються при масивному ураженні аортального клапана і клапана легеневої артерії.

Абсцес або помилкова аневризма стулки.

Випіт в порожнині перикарда.

Рідина в плевральних порожнинах.

Дилатація камер серця і порушення систолічної та

діастолічної функції шлуночків.

Анатомічні утворення, які можуть бути помилково прийняті за вегетації.

Атипові форми інфекційного ендокардиту.

Великі клінічні критерії.

Малі клінічні критерії.

1. Cardiac Ultrasound. Edited by P. Wilde. London, 1993.

2.Абдулаев Р.Я. з співавт. Атлас ультразвукової діагностики. Харків, Том 1,2, 1993.

3.Абдулаев Р.Я., Соболь Ю.С., Шиллер Н.Б., Фостер Е. Сучасна ехокардіографія. Харків, 1998.

4. Клінічне керівництво з ультразвукової діагностики. Під редакцією Митьково В.В., Садріковой В.А., М., Т.5., 1999..

5. Фейгенбаум Х. Ехокардіографія. М., 1999..

6. Білозеров Ю.М. Дитяча кардіологія / Ю.М. Білозеров. — М .: МЕД-прес-інформ, 2004. — 600 с.

7. Білозеров Ю.М., Болбіков В.В. Ультразвукова семіотика і діагностика в кардіології дитячого віку. — М .: МЕДпресс, 2001. — 176 с.

8. Дземешкевіч С.Л. Хвороби аортального клапана: Функція. Діагностика. Лікування / С.Л.Дземешкевіч, Л.У.Стівенсон, В.В.Алексі-Месхишвілі. — М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. — 328 с. — (Сер. "Високі технології в медицині").

9. Інструментальні методи дослідження в кардіології: Керівництво / Под ред. Г.І. Сидоренко. — Мн., 1994. — 270 с.

10. Маколкін В.І. Придбані пороки серця /В.І.Маколкін. —

ТЕМА: Ультразвукова діагностика хвороб перикарда.

(Автор — доцент кафедри, к.м.н. Жерков О.М.)

1. Ультразвукова діагностика ексудативного перикардиту.

2. Ехокардіографічні ознаки тампонади серця.

3.Ехокардіографіческіе ознаки констриктивному перикардиту.

4. Ультразвукова діагностика адгезивного перикардиту.

Констриктивному перикардит, тампонада серця, кіста перикарда, вроджена відсутність перикарда.

Ультразвукова діагностика ексудативного перикардиту.

Етіологія ексудативного перикардиту

· Вірусна інфекція (вірус Коксакі, вірус гепатиту А і В, інфекційний мононуклеоз та ін.);

· Гострі бактеріальні інфекції (стафілокок, стрептокок, гонокок та ін.);

Ультразвукова діагностика рестриктивної кардіоміопатії

· Грибкова інфекція (гістоплазмоз, кандидоз) і ін.

Ехокардіографічні ознаки випоту в порожнині перикарда.

Структури, які помилково можуть бути прийняті за рідина в порожнині перикарда:

· Рідина в лівій плевральній порожнині;

· Помилкова аневризма в області базального відділу задньої стінки лівого шлуночка та ін.

Диференціальна Ехокардіографічне діагностика гострого і хронічного перикардиту.

Розрахунок кількості рідини в порожнині перикарда.

Напівкількісна оцінка обсягу випоту в порожнині перикарда по розбіжності листків задньої стінки лівого шлуночка в кінці діастоли.

Синдром «хитається» серця при помірному і великій кількості рідини в порожнині перикарда серце.

Ехокардіографічні ознаки тампонади серця.

Ознака колапсу правого передсердя.

Раннедіастоліческій колапс лівого шлуночка і / або лівого передсердя.

При тампонаді правівідділи дуже чутливо реагують на фази дихання.

Зміни лівих відділів протилежні змінам правих.

Механізм розвитку pulsus paradoxus (зниження систолічного тиску на вдиху більш ніж на 10 мм рт.ст.).

Дилатація нижньої порожнистої вени.

Ехокардіографічні ознаки констриктивному перикардиту.

Причини констриктивному перикардиту:

· Інфекції (туберкульоз, бактеріальні, грибкові, вірусні, паразитарні).

· Травми (тупі травми серця, операції на серці).

· Колагенози (ВКВ, РА).

· Пухлини (первинні пухлини перикарда, mts)

· Інші причини (ХНН, опромінення середостіння, азбестоз).

· Ідіопатичний констриктивний перикардит та ін.

Ехокардіографічні ознаки констриктивному перикардиту:

ущільнення перикарда, спайки і зрощення його листків;

дилатація нижньої порожнистої і печінкових вен;

патологічне рух міжшлуночкової перегородки та ін.

10. 1. Cardiac Ultrasound. Edited by P. Wilde. London, 1993.

2. Абдулаєв Р.Я. з співавт. Атлас ультразвукової діагностики. Харків, Том 1,2, 1993.

3. Абдулаєв Р.Я., Соболь Ю.С., Шиллер Н.Б., Фостер Е. Сучасна ехокардіографія. Харків, 1998.

4. Клінічне керівництво з ультразвукової діагностики. Під редакцією Митьково В.В., Садріковой В.А., М., Т.5., 1999..

5. Фейгенбаум Х. Ехокардіографія. М., 1999..

6. Білозеров Ю.М. Дитяча кардіологія / Ю.М. Білозеров. — М .: МЕД-прес-інформ, 2004. — 600 с.

7. Білозеров Ю.М., Болбіков В.В. Ультразвукова семіотика і діагностика в кардіології дитячого віку. — М .: МЕДпресс, 2001. — 176 с.

8. Дземешкевіч С.Л. Хвороби аортального клапана: Функція. Діагностика. Лікування / С.Л.Дземешкевіч, Л.У.Стівенсон, В.В.Алексі-Месхишвілі. — М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. — 328 с. — (Сер. "Високі технології в медицині").

9. Інструментальні методи дослідження в кардіології: Керівництво / Под ред. Г.І. Сидоренко. — Мн., 1994. — 270 с.

10. Маколкін В.І. Придбані пороки серця /В.І.Маколкін. — 3-е изд., Перераб. і доп. — М.: ГЕОТАР-МЕД, 2003. — 216 с.

ТЕМА: Ультразвукова діагностика пухлин серця.

(Автор — доцент кафедри, к.м.н. Жерков О.М.)

1. Класифікація пухлин серця.

2. Ультразвукова діагностика міксом серця.

3. Ультразвукова діагностика пухлин правого шлуночка.

Джерело: Ультразвукова діагностика рестриктивної кардіоміопатії

Також ви можете прочитати