Варіабельність ритму серця у здорових і хворих на вегетосудинну дистонію

17.11.2017

Функція серця у здорових і хворих

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ПІ&nbsp№&nbspФС77-24978 від 05.07.2006 р

Передплатний індекс №42457

Періодичність — 1 раз на місяць.

Адреса редакції: 305008, г.Курск, Бурцевскій проїзд, б.7.

Варіабельність ритму серця у здорових і хворих на вегетосудинну дистонію

Зеновко Анатолій Євгенович,

аспірант кафедри медицини і безпеки життєдіяльності Московського педагогічного державного університету.

Аналіз варіабельності серцевого ритму — розділ кардіології, де застосовуються обчислювальні методи. Цей метод дозволяє оцінити тонус парасимпатичного і симпатичного відділів вегетативної нервової системи, їх взаємовідносин при різних функціональних станах організму.

Було обстежено 54 студентів МПГУ: 24 студента з вегетосудинною дистонією (ВСД) і 30 практично здорових. У групі здорових юнаків було 6 (20%), дівчат — 24 (80%). У групі студентів з вегетасосудістой дистонією юнаків було 7 (29,2%), дівчат — 17 (70,8%). Вік їх складав от17 до 23 років.

Обстеження проводилося на апаратно-прогамне комплексі для поліпараметріческой діагностики (АПК-ПДФ-2) з одночасною реєстрацією і автоматизованої поліпараметріческой комп’ютерної обробки сигналів ЕКГ.

Матеріалом для аналізу ВСР є запис ЕКГ протягом 5 хвилин, виконані в спокійному, розслабленому стані обстежуваного.

Досліджувалися наступні параметри:

1) SDNN — стандартне відхилення всіх кардіоміоцитів NN (квадратний корінь дисперсії);

2) NN50count — кількість послідовних пар NN інтервалів, що розрізняються більш ніж на 50 мс;

3) pNN50 (%) — відсоток NN50count від загальної кількості послідовних пар інтервалів NN;

4) RMSSD — квадратний корінь середньої суми квадратів різниць послідовних NN інтервалів;

5) &# 963; RR (варіаційний розмах) — різниця між тривалістю найбільшого і найменшого RR-інтервалів; вказує на ступінь варіабельності кардіоінтервалів;

6) CV = SDNN / RRNN х 100% — коефіцієнт варіації;

7) Мо (мода) — найбільш часто зустрічається значення RR-інтервалів, які відповідають найбільш ймовірного рівня функціонування систем регуляції;

8) Амо (амплітуда моди) — число кардіоінтервалів, відповідних значенням (диапозону) моди.

Показники В.М.Баевского [1]:

1) ИВР — індекс вегетативної рівноваги (ІВР = АМо /&# 963; RR);

2) ВПР — вегетативний показник ритму (ВПР = 1 / Мо х &# 963; RR);

3) ПАПР — показник адекватності процесів регуляції (ПАПР = АМо / Мо);

4) ІН — індекс напруги регуляторних систем (ІН = АМо / 2&# 963; RR х Мо).

Результати обстеження представлені в таблиці 1.

Варіабельність ритму серця у здорових і хворих на вегетосудинну дистоніюВаріабельність ритму серця у здорових і хворих на вегетосудинну дистонію

Показники ВСР у хворих вегетосудинної дистонії.

Здорові, n = 30 M ± m

Примітка: M — середнє арифметичне, m — середня помилка середнього арифметичного, n — число випадків.

Як показано в таблиці, індекс SDNN, що характеризує стандартне відхилення величин RR — інтервалів і характеризує варіабельність ритму серця в цілому, у осіб з вегето-судинною дистонією не відрізняється від норми. Показник NN50count — число пар послідовних RR — інтервалів, що розрізняються більш ніж на 50 мс, спостерігалося помірне зниження в осіб з вегетосудістой дистонією, що вказує на зменшення преоблоданія парасимпатичного відділу над симпатичним. Відповідно, показник pNN50 (%) також проявив тенденцію до зниження при ВСД. Показник RMSSD виявляв тенденцію до зниження, що вказує на зниження активності парасимпатичного відділу регуляції.

показник &# 963; RR виявляв тенденцію до зниження в осіб з ВСД в порівнянні зі здоровими, тобто вказує на зниження впливу парасимпатичного відділу. Коефіцієнт варіації (CV) був помірно знижений при ВСД, що вказує на деяке зменшення сумарного показника регуляції. Показник Мо виявляв тенденцію до зниження, що характеризує помірно відхилення функціонування серцево-судинної системи. Показник АМо виявляв тенденцію до підвищення, що вказує на підвищення активності симпатичного відділу.

Відзначалося помірне підвищення ИВР, як показник підвищення симпатичної регуляції. Показник ПАПР виявляв тенденцію до підвищення в осіб з ВСД, що також відображає підвищення функціонального стану симпатичного відділу.

Найбільш значущим є індекс ІН, який виявляв тенденцію до підвищення. Він відображає ступінь централізації управління серцевим ритмом вищими вегетативними центрами; він реагує на підвищення функції симпатичного відділу.

Таким чином, у студентів з вегето-судинною дистонією спостерігається тенденція до підвищення впливу симпатичного відділу, що може привести до формування електричної нестабільності міокарда. Низька ВРС пов’язана з подальшою можливістю появи аритмії серця [2]. Ця група студентів підлягає диспансерному спостереженню з метою профілактики серцево-судинних ускладнень.

В.А. Піскунов (1983-2007) висунув замість сформованих декларативною профілактики висунута парадигма з формулою «лікар — здоровий — суспільство здорових». Вона передбачає не повернення здоров’я (втраченого внаслідок хвороби) шляхом лікування, а безпосередню активну відтворення стійкого здоров’я і здорових в результаті оздоровчих заходів, що перешкоджають виникненню захворювань. Оздоровчими засобами повинні стати легко переносяться ними процедури: ранкова гімнастика, душ, контрастний душ, ванни, купання, заняття на тренажерах, ходьба на лижах, туризм, біг, масаж, повноцінна їжа. При цьому має проводитися лікарський контроль.

При призначенні оздоровчих заходів, що вимагають підвищеної витривалості, необхідно проведення лікарем функціональних проб з тривалим контролем за показниками функціонального стану організму. Тут важливі три основних напрямки: оздоровлення способу життя, антенатальної попередження вроджених захворювань, оздоровлення умов життя.

1. Р.М. Баєвський, Г.Т. Іванов, Л.В. Чурейкін. Аналіз варіабельності серцевого ритму при використанні різних електрокардіографічних систем (частина I). Вест. Аритмології, 2002 №3, стор. 65.

2. Т.В. Рябикін, А.В Соболєв. Варіабельність ритму серця. — М .: «Стар Ко», 1998..

Надійшла до редакції 24.06.2011 р

Всі матеріали, розміщені на даному сайті, охороняються авторським правом. При використанні матеріалів сайту активне посилання на першоджерело обов’язкове.

Джерело: Варіабельність ритму серця у здорових і хворих на вегетосудинну дистонію

Також ви можете прочитати